Runa Islam Center of Gravity

Film- og videokunstneren Runa Islam åpner utstillingsåret 2007 i Bergen Kunsthall. Islam utforsker alle sider ved filmmediet, og hennes arbeider preges ofte av åpne fortellinger som utfordrer filmens tradisjonelt lineære fortellerstrukturer. Utstillingen er produsert av Bergen Kunsthall og blir den første presentasjonen av Islams kunst i Norge. Kurator: Solveig Øvstebø.

Islam er født i Dhaka, Bangladesh men bor og arbeider i London. Siden hennes tidlige eksperimenter med film og video på nittitallet, har filmens språk og magi stått i sentrum for hennes kunstneriske arbeid. Fascinasjonen for filmen viser seg både i form av en tydelig kjærlighet til filmmediet og filmhistorien, og samtidig i en analytisk tilnærming som dekonstruerer filmfortellingen og viser frem ulike sider ved dens grunnelementer for betrakteren. Bergen Kunsthall vil presentere et utvalg som spenner fra ett av hennes tidlige eksperimenter, den 50 sekunder lange loopfilmen Turn (Gaze of Orpheus) (1998), til noen av hennes seneste filminstallasjoner.

Runa Islam bruker ulike installasjonsgrep både som en måte å utforske filmatiske fortellerstrukturer og som formale og arkitektoniske elementer i utstillingsrommet. Flere verk gjør bruk av dobbelprojeksjoner der filmens fortelling utspiller seg i ulike lag. Et eksempel er Parallel (2001) der den tilsynelatende samme handlingen utspiller seg parallelt på to sidestilte lerreter, men med ulike skuespillere, og filmet på to ulike locations i byene Porto og Rotterdam. Et uklart plot driver frem handlingen, og underveis blir det klart at det som tilsynelatende er to identisk fortalte versjoner av samme historie, gradvis glir over i hverandre og danner en helhetlig fortelling.

De ulike verkene fremstår som estetiske og nærmest formalistiske filmobjekter. Installasjonene utforsker spennet mellom filmenes fortellinger og det formalt skulpturelle ved filmbildene i seg selv. Resultatet er slående vakre og drømmeaktige filmer som utfordrer betrakteren, og inviterer til en rekke ulike tolkninger. Flere av hennes seneste filmer tar ett bestemt visuelt motiv som utgangspunkt for handlingens videre progresjon. Et eksempel er Time Lines (2005), et hovedverk i utstillingen, der filmen spinnes omkring dvelende bilder av en gammeldags taubane og dens wirer gjennom luften, og et roterende fly fra en fornøyelsespark i Barcelona. Disse motivene ender opp som en skildring av den tiltakende moderniteten på begynnelsen av 1900-tallet, der filmens små detaljer blir til betydningsfulle tidsmarkører og kulturelle indikatorer. Taubanen blir en metafor for tiden i seg selv og dens bevegelse. Ulike tidsepoker krysses, og kollektive og personlige minner glir sømløst over i hverandre. Et annet eksempel er Be the first to see what you see as you see it (2004) som viser en ung kvinne i et hvitt galleri med hvite porselensgjenstander på pidestaller. Kvinnen undersøker gjenstandene både med blikket og hendene før hun gradvis opptrer mer aggressivt og knuser noen av tingene i gulvet. Gjennom bilder i saktefilm og lydens samspill med bildene, danner filmen et visuelt fengslende men innholdsmessig åpent drama.

Runa Islam (f. 1970) er født i Dhaka, Bangladesh. Hun bor og arbeider i London. De senere årene har Islam deltatt ved en rekke gruppeutstillinger, blant annet Venezia Biennalen (2005) og Göteborg International Biennale for Contemporary Art (2005). Tidligere separatutstillinger inkluderer UCLA Hammer Museum, Los Angeles (2005), Dunkers Kulturhus, Helsingborg (2005), Camden Arts Centre, London (2005), Centre d’Art Santa Monica, Barcelona (2005) og MIT List Visual Arts Centre, Cambridge, Massachussetts (2003).

Takk til Lydgalleriet for lån av utstyr.

Dato: 19. januar – 18. februar 2007