Merlin Carpenter Look What You Made Me Do

I think there is a gap between my interest in politics and my interest in painting. I wouldn’t necessarily want to fill that gap. I think there is a genuine space there, which could also be a problem.”

Merlin Carpenter

Merlin Carpenters tilnærming til maleriet er ambivalent. På den ene siden produserer han malerier uten tilsyne latende mening og snakker om en av-subjektivisering av penselstrøket. På den andre siden forfekter han sterke politiske standpunkt. Han utforsker og fascineres av det han kaller overtydelig billedspråk hentet fra vår visuelle mediekultur som reklame, mote, nyheter etc. Carpenters kunst er preget av store stilistiske variasjoner og inkluderer både maleri, installasjoner og ready-mades. Bruk av medium bestemmes av kontekst og meningsinnhold.

Carpenters utstillinger tar ofte utgangspunkt i selvmotsigende tendenser. I dette fremhever og problematiserer han motsetninger mellom hva et maleri gir seg ut for å være og hvordan det oppfører seg i relasjon til strukturen og sammenhengen det presenteres i. Et eksempel på dette, er verket Children of the Projects, som består av en serie fargesterke malerier. Underprivilegert ungdom fra New Yorks bakgater, blir her malt i en røff stil. Med sterke iboende kontraster, avdekker de store tablåene en urban virkelighet, som om alt var sett gjennom et forstørrelsesglass. Vekslingen mellom surrealistiske scener og realistiske skildringer er tydelig i Carpenters bilder av afro-amerikanske barn som leker med skytevåpen, slåss i bakgater, eller bygger sin identitet på dyre Nikes og Lakers t-skjorter. Gjennom en frodig blanding av stereotype klisjeer og absurditeter, fremprovoserer kunstneren en refleksjon over bildenes meningsinnhold; En gutt betrakter perplekst sine altfor store joggesko, en gangsterlignende snømann truer en gutt med pistol, to gutter iført seilerdrakter tar en røyk på hjørnet. Alt i en glidende overgang mellom sentimentale forestillinger og en brutal sosialrealisme.

Utstillingen Look What You Made Me Do er en samproduksjon mellom Merlin Carpenter og Bergen Kunsthall. Med utgangspunkt i maleriserien Children of the Projects, vil Carpenter arbeide spesifikt med Kunst hallens lokaler og kontekst. Utstillingen vil i hovedsak bestå av nye produksjoner og vil speile kunstnerens mange artede kunstproduksjon.

Merlin Carpenter (f. 1967) er født i Storbritannia og har sin utdannelse fra St. Martin’s School of Art, London. Siden 1990 har Carpenter stilt ut på en rekke separat- og gruppeutstillinger i Europa og USA.

Carpenter bor og arbeider i London.

Dato: 11. mars – 17. april 2005