Magnhild Øen Nordahl

Magnhild Øen Nordahl åpner årets utstillingsprogram i NO.5, med en serie nye skulpturelle arbeider.

Øen Nordahl arbeider med skulptur og installasjon hvor malt tre, betong og industrielle materialer inngår i svært presise konstruksjoner basert på arkitektoniske konstruksjonsprinsipper, geometri og fysikk. Visuelt utnytter hun ofte skulpturell form til en fenomenologisk regi av utstillingsrommet. I flere tidligere prosjekter har Øen Nordahl kombinert de fysiske materielle formene med dramatisk belysning som balanserer skulpturenes soliditet med en mer immateriell definering av rommet ved hjelp av lys og skygge. Øen Nordahls arbeider er likevel ikke rene formeksperimenter. Skulpturene er ofte basert på stedsundersøkelser hvor bestemte bygninger danner en ofte helt konkret bakgrunn for verkene, både formalt og innholdsmessig. I utstillingen finnes referanser til bindingsverkshus, japansk byggelov, lafting og industriarkitektur.

Fagverkstrukturen ligger til grunn for de fleste arbeidene, med et spenn fra middelalderen til tidlig industriarkitektur ved begynnelsen av 1900-tallet. I dette historiske tidsrommet ligger enorme samfunnsmessige endringer nedfelt. Materialer, verktøy, maskiner og konstruksjonsprinsipper endret radikalt på håndverkerens rolle i utførelsen av disse byggverkene. Øen Nordahls skulpturer gjør bevisst bruk av en nitid håndverksbasert produksjonsprosess, og kommenterer gjennom dette også håndverkets rolle i samtidskunsten.

Serien Riegelbau er basert på bindingsverkshuset. I disse husene er ofte det særegne reisverket synlig i fasaden, både som dekor og som en synliggjøring av bygningens struktur. Øen Nordahl abstraherer prinsippene i reisverket i en serie fargesterke veggarbeider som plasserer seg et sted mellom geometrisk malerisk abstraksjon, eller skulpturer man forbinder med minimalismen, og som på lignende vis plasserer seg i en tvetydig posisjon mellom maleri og objekt. Et annet sentralt arbeid i utstilingen er en større skulptur som er basert på en monumental lastekran i Longyearbyen. Dette verket kan sees i sammenheng med tidligere arbeider hvor Øen Nordahl også har referert til den politisk betente kullindustrien på Svalbard. På en usentimental måte er skulpturen nøkternt registrerende, og samtidig en aktiv kommentar til et stedsbestemt problemkompleks i norsk industri i dag.

_Magnhild Øen Nordahl (f. 1985) bor og arbeider i Bergen. De siste årene har hun stilt ut på steder som Milieu, Bern, Bergen Kjøtt og Tag Team Studio, Bergen. I 2012 vil hennes arbeider bli vist blant annet på Svalbard og i Sydney. Hun har også stått bak temporære prosjekter i offentlig rom, og kuratert utstillinger og et bokmarked for uavhengige kunstpublikasjoner. _

Statics