Knut Henrik Henriksen Echoes Notes to Stones

Knut Henrik Henriksen er utdannet ved kunstakademiene i Bergen og Frankfurt am Main. Han har bodd i Berlin i en årrekke, og gjort en rekke prosjekter internasjonalt blant annet arbeidet “Architectural Doubts” i utstillingen “Berlin North” på Hamburger Bahnhof i 2004. Med stikkordene “arkitektonisk tvil” eller “arkitektonisk frustrasjon” lager Henriksen stedsspesifikke installasjoner som befinner seg i rommet mellom skulptur og arkitektur.

Utgangspunktet for utstillingen er den karakteristiske materialbehandlingen på Rådhusets fasade. På 1950-tallet tok Erling Viksjø patent på såkalt naturbetong, en metode for bearbeiding av betong der man gjennom sandblåsing lar den runde småsteinen som er brukt i støpingen komme tydelig frem i overflaten.

Utstillingen presenteres i to ulike deler. Den første finner sted utenfor Bergen Kunsthalls egen bygning og vil utgjøre en prolog til prosjektets andre del; en utstilling ved Rådhusbygningen der kunstneren tar i bruk et særegent uterom “under” selve bygningskroppen. Rådhuset står på store bærende søyler, noe som frigjør et areal under den fremre del av bygget, og får hele den store kontorblokken til nærmest å sveve over bakkeplanet. Plassen synliggjør bygningens bærende konstruksjonsprinsipper som Viksjø åpenbart har lånt fra den sveitsiske arkitekten Le Corbusier. Henriksen har i en rekke tidligere utstillingsprosjekter referert til arkitekturhistoriske temaer, og ofte til nettopp Le Corbusier. I denne utstillingen kan man se en form for kontinuitet, fra Le Corbusiers strengt utlagte visjoner og ideer for arkitekturens samfunnsmessige betydning, til Viksjøs adapsjon i Rådhusbygningen, og til selve bygningsmaterialets videre liv i en nøktern og bruksorientert norsk byggeskikk på 1970- og 80-tallet.

I likhet med Viksjøs fasadebehandling etterstreber Henriksen en ærlighet i materialbruken, hvor konstruksjon og estetikk er tett sammenfiltret. Utstillingen vil bestå av skulpturer i naturbetong og tre. I treskulpturene benytter han blant annet forskalingsplater som normalt brukes til betongstøping. På den måten vil skulpturene variere mellom “fullendte verk”, støpt i naturbetong med Viksjøs metode, og “potensielle verk”, bygget av forskalingsplater. I tillegg resirkulerer han industrielt produserte betongobjekter, og setter dem inn i nye formale konstellasjoner.

Det er første gang Knut Henrik Henriksen benytter betong på denne måten. Likevel er prosjektet en naturlig videreføring av kunstnerens øvrige produksjon. Tidligere har han på lignende vis tatt i bruk hverdagslige “norske” materialer, som furupanel og tradisjonell bolighuskledning som nærmest må regnes som primærmaterialene til Henriksen de senere årene. Med naturbetongen peker han på en kulturhistorisk side ved norsk byggeskikk som kanskje er i ferd med å forsvinne, men som har satt et sterkt preg på både by og bygd. De grå busskurene finnes fremdeles i bygder og drabantbyer landet over. Nesten like visuelt utbredt er betongfasadene fra offentlige bygninger og kommunehus.

Vedlikeholdsarbeidet som nå gjennomføres på Rådhusets fasade gjør at den ene av Henriksens utstillinger har måttet forskyves til et senere tidspunkt enn først planlagt. Dette renovasjonsarbeidet har sikkerhets- og konstruksjonsmessige begrunnelser, men antar samtidig karakter av kunsthistorisk konservering, der den sandblåste betongen må rekonstrueres som et estetisk fasadeelement. Henriksens fokus på “arkitektonisk tvil” understrekes dermed også av oppussingen, der skadene i overflaten må repareres med nøyaktig håndverksmessig presisjon. Ved å trekke ut formelementer og materialbruk fra Rådhuset og ta dem i bruk i en rekke skulpturer utenfor Bergen Kunsthall, henviser Henriksen også til den faktiske Rådhusbygningen som en skulpturell form – sett fra avstand. I “del 2”, som først blir mulig å vise etter at renoveringen av Rådhusfasaden er ferdig, forflytter han utstillingen og integrerer den i uterommet under bygningen. Utstillingen åpner i september 2012, men avsluttes ikke før renovasjonsarbeidet er kommet så langt at prosjektet kan fullføres. Slik utnytter kunstneren usikkerheten ved bygningsarbeidets fremdrift som en styrende dynamikk i sitt arbeid.

_Knut Henrik Henriksen er født i Oslo i 1970. Han bor og arbeider i Berlin.

Utstillingen er produsert av Bergen Kunsthall.

Presenteres i samarbeid med Bergen Rådhus, Bergen kommune._

Høsten 2012 vil Bergen Kunsthalls utstillingsprogram foregå utenfor egen bygning. Under en periode hvor bygget i Rasmus Meyers allé holder stengt for oppussing, vil vi denne høsten presentere en serie med tre utstillinger på ulike steder i Bergen Sentrum.

I: Echoes åpner fredag 14. september utenfor Bergen Kunsthall
II: Notes to Stones åpner våren 2013 ved Bergen Rådhus (dato annonseres senere)

Til den første av Bergen Kunsthalls utstillinger utenfor eget bygg denne høsten vil Knut Henrik Henriksen ta for seg en av byens mest synlige arkitektoniske landemerker. Det monumentale Rådhuset i Bergen ligger sentralt plassert i bykjernen, og har siden byggingen startet i 1968 vært svært omdiskutert.