Kjetil Kausland No Holds Barred

Berøringspunktene mellom Kjetil Kauslands fotografier og Skate Culture er flere. Begge utstillingene gir innblikk i en subkultur som kunstnerne kjenner fra innsiden, og begge viser maskuline miljøer i grenselandet mellom sportsutøvelse og livsstilsorientert subkultur.

Temaer som maskulinitet, sårbarhet, voldens natur og vår fascinasjon for menneskets destruktive krefter reises i møte med Kauslands fotografier. Kunstneren avbilder et lukket kampsportmiljø i England, der han selv har frekventert, både som betrakter og utøver. MMA (mixed martial arts) er en hybridsport med få regler og hvor kampene er mer fysiske og mindre forutsigbare enn i noen annen kampsport.

Flombelysningen blottlegger hver detalj i de sammenbarkende kroppene. Ringen, eller buret, blir som en scene hvor ekstreme handlinger blir gjenstand for betrakterens estetiske blikk. Kauslands utsnitt fra denne scenen balanserer mellom det estetisk vakre og det frastøtende. Estetisert vold er vi vant til fra kunst og populærkultur, men det realistiske ved voldeligheten i MMA og det dokumentariske ved Kauslands fotografier gjør oss vaklende usikre i vårt møte med bildene. Kan vi som betraktere av sporten godta slike voldshandlinger når de er – eller fordi de er – så vakkert presentert?

Kjetil Kausland er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen hvor hovedfagsprosjektet fra 2005 fokuserte på MMA-miljøet.

Dato: 13. oktober – 05. november 2006