Inspektørene - Charlotte Thiis-Evensen

21. oktober åpner Charlotte Thiis – Evensens utstilling Inspektørene i serien In-Between i Bergen Kunsthall. Det første som møter publikum er hennes enorme portretter (4*2,4m) av de 11 inspektørene fra Arbeidstilsynet. Portrettene vil henge på Bergen Kunsthalls fasade, utenfor Arbeidstilsynets kontorlokaler i andre etasje. I Kunsthallens Sal 2 vises Thiis-Evensens film Inspektørene, en film som følger et uanmeldt tilsyn av en byggeplass i Bergen. Filmen avdekker mislighold og sosial dumping.

Utstillingen Inspektørene er en del av Bergen Kunsthalls serie In-Between. Her inviteres kunstnere til å ta i bruk deler av bygningen som vanligvis ikke forbindes med utstillingsvirksomhet (tomrom, passasjer, fasade, eksteriør eller uterom), eller til å på andre måter undersøke Kunsthallens institusjonelle og organisatoriske strukturer.

Thiis-Evensen beveger seg med denne utstillingen inn i, og imellom, Bergen Kunsthalls fysiske og strukturelle rammeverk på flere måter. I tillegg til å benytte fasaden, vil filmen Inspektørene vises i Sal 2 i en “mellomperiode”, samtidig som monteringen av den kommende utstillingen med Nikolas Gambaroff, Michael Krebber, R. H. Quaytman og Blake Rayne pågår.

Det sentrale omdreiningspunktet vil likevel være aktiviteten som foregår i bygningens andre etasje. Gjennom den statlige etaten Arbeidstilsynet møter publikum en virksomhet som vanligvis har få berøringspunkter med kunstinstitusjonen.

Thiis-Evensen er utdannet litteraturviter og har bakgrunn som journalist. Hun har i en rekke kunstprosjekter undersøkt forholdet mellom kunstnerisk innhold og journalistisk form. Nære møter med mennesker og personlige livshistorier har vært en fellesnevner for mange av hennes videoarbeider og installasjoner. Det intime, eller forholdet mellom en privat og en offentlig sfære, lå også til grunn for en serie prosjekter hun gjennomførte i sitt eget hjem våren 2009. Her ble kunstnerens eget private rom åpnet opp og gjort til møtested mellom performancekunstnere, musikere og et lite, spesielt invitert publikum.
I Bergen Kunsthall vil hun gjøre bruk av begge disse tilnærmingsmåtene.

Til utstillingen i Bergen har hun invitert kunstnerne Tori Wrånes og Kyrre Bjørkås til å gjøre performancer på åpningen den 21. oktober.

Fra andre etasje i Rasmus Meyers allé 5 i Bergen sentrum skuer elleve inspektører fra Arbeidstilsynet utover byen.