If You Destroy the Image, You’ll Destroy the Thing Itself

If You destroy the Image, You’ll Destroy the Thing Itself utforsker utstillingsmediet og betrakterens rolle i kunsterfaringen. Fem distinkte kunstnerskap presenteres gjennom nye og eldre arbeider, og utstillingen blir en arena der disse ulike stemmene snakker både hver for seg og kollektivt på samme tid.

Bergen Kunsthall er svært glad for å kunne presentere Endre Aalrust, Ole Martin Lund Bø, Jan Freuchen, Sterling Ruby og Tatiana Trouvé samlet i en omfattende utstillingsproduksjon. Det er mulig å se en beslektet tilnærming til kunstfeltet hos disse kunstnerne. Felles for dem alle er en selvrefleksjon over kunstneriske prosesser, bevisstheten om det sosiale og økonomiske rommet man opererer i som samtidskunstner, og en interesse for romlig iscenesettelse – der verket alltid har en åpen uavklarthet.

Tittelen er et sitat fra filmskaperen David Cronenberg. Regissøren snakker her om hvordan en underliggende forestilling blant sensurforkjempere ser ut til å være at dersom man fjerner de problematiske bildene som omgir oss, fjerner man også selve problemet bildene viser til. Utstillingen berører ikke sensur eksplisitt, men flere av verkene opererer likevel med ulike lag av tildekninger, modifiseringer, forvrengninger og nytolkninger av en eller annen essens som har vært utgangspunkt for verkets tilblivelse. Et bilde kan i denne sammenhengen forstås som en konkret visuell fremstilling, en mental forestillingsverden, eller som visuell manifestasjon av ulike maktstrukturer. Emner som bilders makt, spørsmål om representasjon og det visuelle språkets ukontrollerbare dimensjon får ulike nedslagspunkt i utstillingen.

Endre Aalrust (f. 1973) har i store deler av sin varierte produksjon en konsistent underliggende tematikk. Svært ofte berøres spørsmål som omhandler maktbruk og fremmedgjøring. Aalrust er særlig opptatt av hvordan maktforhold som kommer til syne på individnivå, også gjenspeiles i overordnede strukturelle mekanismer.
Ole Martin Lund Bø (f. 1973) problematiserer i sine prosjekter autoritær maktretorikk, slik den kommer til syne i politikk, kommersiell massekommunikasjon, arkitektur og design. I utstillingen vil han presentere nye arbeider sentrert omkring en omfattende romlig installasjon.
Jan Freuchen (f. 1979) har blitt lagt merke til med utstillinger som er både innholdsmessig komplekse og visuelt slående. Freuchen berører emner som informasjonsakkumulasjon, identitetsspørsmål og teatrale strategier. Til utstillingen vil han presentere en rekke nye verk som kretser rundt et videoarbeid basert på John Frankenheimers film Seconds fra 1966.
Sterling Ruby (f. 1972) er basert i Los Angeles. Han har gjort seg bemerket som en av de mest interessante kunstnerne med gjennombrudd på den amerikanske kunstscenen på 2000-tallet. Rubys kunstpraksis omfatter de fleste medier og uttrykk – fra keramikk, til maleri, collage, tegning og video – hele tiden med en innstilling til hvert medium som gir materialet i seg selv en svært ladet betydning.
Tatiana Trouvé (f. 1968) er blant Frankrikes mest omtalte kontemporære kunstnere. Hennes skulpturelle installasjoner er alltid fysisk dimensjonert og nøye avstemt i forhold stedet de vises på. Skulpturene tar i bruk hele gallerirommet i sin gåtefulle utforskning av det absurde. I en scenografisk tilnærming til utstillingsrommet foretar hun bevisste manipulasjoner av arkitektoniske proporsjoner som erfares i det direkte møtet mellom betrakter og verk.

Kunstnere: Endre Aalrust, Ole Martin Lund Bø, Jan Freuchen, Sterling Ruby, Tatiana Trouvé

Kuratorer: Solveig Øvstebø og Steinar Sekkingstad