Xanti Schawinsky
Head Drawings and Faces of War

Installasjons foto Xanti Schawinsky, Head Drawings and Faces of War, Bergen Kunsthall 2016. Foto: Thor Brødreskift ©Bergen Kunsthall
Installasjons fotoXanti Schawinsky, Head Drawings and Faces of War, Bergen Kunsthall 2016. Foto: Thor Brødreskift © Bergen Kunsthall

Alexander «Xanti» Schawinsky var en tidlig Bau­ haus-kunstner som studerte i Weimar under Oskar Schlemmer, Lazlo Moholy-Nagy og Walter Gropi­us på slutten av 1920-tallet. Opprinnelig var han arkitekt, men hans mangfoldige praksis spenner over en rekke sosiale og politiske undersøken­de arbeider, blant annet gjennom maleri, grafisk design og eksperimentelt fotografi. Han var også dypt engasjert i Bauhaus-teaterets verksted, som rekvisitør og kostymedesigner, regissør, skuespiller og musiker.

Den sveitsiskfødt polske jøden rømte Nazi-Tyskland i 1936, og bodde en kort tid i Milano før han ble med Josef Albers som lærer ved Black Mountain College i Nord-Carolina. Etter noen år endte han opp i New York.

Denne utstillingen – som opp­rinnelig ble vist ved The Drawing Center i New York i 2014 – fokuserer på to verkssamlinger som Schawinsky laget mellom 1941 og 1946:Faces of War og The Head Drawings.

Faces of War er en rekke Arcimboldo-lignende bilder av hybrider mellom menneske og maskin som representerer enten en aggressiv fiende, eller en mektig hevner – eller kanskje en identitet som omfatter begge. De er laget i perioden hvor USA erklærte krig mot Tyskland, og bryter med den utopiske optimismen de tidlige Bauhaus-kunstnerne viste i sin fascina­ sjon for menneskets møte med maskinen. I stedet viser de den eksistensielle kampen til en kunstner som må kjempe med sin egen identitet og krigens ødeleggelser.

The Head Drawings kan i motsetning virke mer klassiske i sin form, men også disse uttrykker en sterk fragmentering av subjektet. Schawinsky komponerer sine trompe l’oeil-­portretter gjennom en kombinasjon av ulike mate­ rialer, både menneskeskapte og naturli­ge – kanskje i et forsøk på gjenoppdage og gjenskape seg selv i møte med de ødeleggende opplevelsene fra den andre verdenskrigen.

Xanti Schawinsky ble født 1904 i Basel, Sveits, og døde i 1970 i Locarno, Italia.

I NO.5 re-presenterer Bergen Kunsthall kunstverk og utstillinger som har vært vist andre steder i verden de senere årene. Programserien er et motsvar til den økende akselerasjonen av både produksjon og resepsjon
av kunst det siste tiåret, og en anledning til å skru ned tempoet, komme tilbake til og fokusere på utvalgte verk eller utstillinger.

Xanti Schawinsky: Head Drawings and Faces of War ble først vist ved The Drawing Center, NY, høsten 2014, kuratert av Brett Littman. Bergen Kunsthall har for denne utstillingen bestilt en ny tekst av Milena Høgsberg.