Arthur Cravan, Bas Jan Ader, Chris Burden og Lee Lozano
Gestures of Disappearance

Åpning
28. 5. 13:00
Omvisninger
Hver søndag 14:00
27. 5. 17:00 Medlem
31. 5. 13:00 Barnefamilier

Utstillingen brakte for første gang sammen fire epokegjørende kunstnere som alle har det til felles at de forsvant fra kunstverdenen på ulike møter og av ulike årsaker.

Utstillingen gir et grundig innblikk i livet og arbeidet til den lite kjente, men innflytelsesrike poeten, kritikeren og rabulisten Arthur Cravan, som i dag anses som en tidlig dadaist. I tillegg vises etterkrigskunstnerne Bas Jan Ader, Chris Burden og Lee Lozano. Som tittelen antyder, handler utstillingen om de demonstrative, performative, og for noen, uunngåelige aspektene ved kunstnerisk tilbaketrekning. Idet disse kunstnernes skepsis overfor de samfunnsmessige og politiske sidene ved kunsten nådde sitt klimaks, ble tvilen med hensyn til deres egen rolle som kunstnere, synlig både i kunstverk og i symbolladede handlinger. Disse handlingene utforsket mulighetene som finnes for den enkelte, innenfor en samfunnsstruktur som de alle fire kritiserte, med skarp innsikt og liten vilje til kompromiss. Lozano og Cravan forlot kunstverdenen for godt. Burden gjorde det ikke. Ader døde under sitt siste prosjekt, et forsøk på å krysse Atlanteren ved å seile fra Cape Cod i sin enmannsbåt.

Den melankolske og eksistensialistiske tonen i utstillingen synliggjør disse kunstnernes kamp med egen identitet og framtidsutsikter. Den peker på en myte om kunstnerrollen med røtter i romantikken. Dette er en posisjon som med tiden har blitt stadig mer skjør, irrelevant og utilstrekkelig.

Med utgangspunkt i originalkilder viste utstillingen hovedsakelig digitale trykk, xerox-kopier, veggtekster og grafisk materiale. Det var aldri noen tvil om at utstillingen var en iscenesatt, konstruert fortelling helt på grensen av hva som oppfattes som billedkunst. På denne måten kan utstillingen ses som et kuratorisk gjenferd som bringer fraværende kunstverk og dokumenter frem igjen. Ny-visningen av “Gestures of Disappearance” i Bergen Kunsthall vil bli en delvis rekonstruksjon og iscenesettelse av den originale utstillingen, laget i samarbeid med kurator Alexander Koch, der bruken av kopier og trykk videreføres. Men utstillingen vil denne gangen også inkludere utvalgte originalverk av de representerte kunstnerne.

“Gestures of Disappearance” er kuratert av Alexander Koch

I NO.5 re-presenterer Bergen Kunsthall kunstverk og utstillinger som har vært vist andre steder i verden de senere årene. Programserien er et motsvar til den økende akselerasjonen av både produksjon og resepsjon av kunst det siste tiåret, og en anledning til å skru ned tempoet, komme tilbake til og fokusere på utvalgte verk eller utstillinger. Bergen Kunsthall vil bestille en ny tekst skrevet spesielt for hver av utstillingene.

Gestures of Disappearance ble først vist i 2002 i galleriet til kunstakademiet i Leipzig, under den fulle tittelen Kunst Verlassen 1 – Gestures of Disappearance.