FFB
Fellesskapsprosjektet å fortette byen

Innstallasjonsfoto Felleskapet å Fortette Byen, 2020. Foto: Thor Brødreskift ©Bergen Kunsthall
Installasjonsfoto Felleskapet å Fortette Byen, 2020. Foto: Thor Brødreskift © Bergen Kunsthall

Parallelt med Festspillutstillingen presenterer Bergen Kunsthall en mini-retrospektiv utstilling med arkitekturkollektivet “Fellesskapsprosjektet å Fortette Byen (FFB)”, fylt av objekter og arkivmateriale som gruppen har samlet og produsert i løpet av det siste tiåret.

“Fellesskapsprosjektet å Fortette Byen” består av en gruppe arkitekter basert i Oslo og Tromsø. Prosjektet er en uavhengig plattform for kritisk undersøking av arkitektur. De jobber med 1:1 arkitektoniske installasjoner og temporære romlige strukturer. Gruppens prosjekter utforsker friheten ved en «bottom up», ikke-hierarkisk form for beslutningstagning, og disse prosessenes vilkår innenfor den skandinaviske modellen for «korrekt oppførsel» og nasjonalstatens reguleringer. FFB ble etablert i 2010 av Joar Nango, Eystein Talleraas og Håvard Arnhoff. Siden 2013 har komponist Ánndaris Rimpi og billedkunstner Matti Aikio også vært aktive medlemmer av gruppen. Prosjektene utforsker grensene mellom det private og det offentlige; mellom allemannsretten og privat eiendomsrett. Blant gruppens seneste prosjekter er Odelsgut og fantefølge, et omdiskutert offentlig kunstverk i Kvam i Innlandet fylke, som blant annet inkluderte en funnet møkkaspreder og skulpturelle kobberdetaljer laget av den rumenske kobbersmeden Lajos Gabor.

Denne utstillingen tar utgangspunkt i ideen om hvordan en retrospektiv dokumentasjon av FFBs praksis kunne ta form. En bygning som er inspirert av samiske Njalla (et stabbur eller lite lagerhus) er laget av gjenstander som stammer fra tidligere FFB-prosjekter. Å skulle lage en galleriutstilling inne i en hvit kube, basert på etterlevninger fra det som opprinnelig var spesifikke undersøkelser av offentlig rom, er på mange måter en paradoksal prosess. FFB benytter dette paradokset, ikke bare til en refleksjon omkring sin egen 10 år lange historie, men også til å stille spørsmål ved verdien av museumsobjekter, og hvordan gjenstander og materialer endrer status basert på institusjonell tilhørighet, fysiske rom og omkringliggende maktstrukturer. Lagerhuset både rommer (lagrer) og støtter (holder oppe) de samlede etterlevningene og ideene fra tidligere prosjekter.

Utstillingen inneholder også en ny film basert på opptak fra tidligere prosjekter; klippet sammen og redigert som et rytmisk visuelt essay, med en estetisk form som gjenspeiler FFBs arbeidsmetode. En ny vinylplate med tittelen An Architecture Celebrating The Failure Of Capitalism slippes i anledning utstillingen. Platen inneholder mange av FFBs samarbeidsprosjekter med lydkunstnere, skuespillere og musikere, og gjenspeiler gruppens langvarige interesse for lyd som et arkitektonisk materiale.

Film av FFB

Musikk:
Anders Rimpi – Elverkpsalmen
Jimi Tenor – Phantom (The Wondering Ghost)
FFB
Wimme – Dievas mannu – Full Moon
Frode Kvinge Flatland – Arriving
Nina Afanasyeva & Anders Rimpi – Arsjogk
Nils-Aslak Valkeapää – Sámi eatnan duoddariid
Plevna & Kristian Åsmundstad – Miau
Plevna -Outro
Makunouchi Bento – Owlscape
Omar Souleyman – Warni Warni
Live music from Romambassaden film by Lowri Rees

Takk til:
Tomas Colbengtson
Olav & Mari Tallerås
Camilla Fagerli
Isak Eira
Lajos Gabor
Saemien Sijte
Birgitte Fossum
Sijti Jarnge
Josefina Skerk
Gun Margret Utsi
Lan Paulsen

Voice over:
Axel Wieder

Foto:
Lowri Rees
FFB
Matti Aikio

Klipp:
Matti Aikio

04.09. —06.11.2020

Utstillingen stenger fredag 6. november i forbindelse med Covid19 smittevernstiltak i Bergen.

Related