Earthworks

 ©Bergen Kunsthall
Bård Breivik, 23 Level (Snowballs), 1970. Med tillatelse fra Kode — Kunstmuseene i Bergen © Bergen Kunsthall

Damien Ajavon, Jannik Abel, Bård Breivik, Tina Buddeberg, Adrian Bugge, Carola Grahn, Johanne Hestvold, Annette Holdensen, Marius Heyerdahl, Lars Holdhus / Matskogen på Landås, Inghild Karlsen, Laboratory for Aesthetics and Ecology, Ingrid Elsa Maria Ogenstedt, Mustarinda, Jumana Manna, OEI (Jonas (J) Magnusson og Cecilia Grönberg), Viktor Pedersen, Anders Sunna, Monica Sjöö, Sørfinnset skole/ the nord land, Egil Storeide, Lada Suomenrinne, Jenna Sutela, Jon Benjamin Tallerås, Silje Figenschou Thoresen med flere.

«Earthworks» er en omfattende, tematisk utstilling som tar for seg den rollen kunsten har spilt i den nordiske miljøbevegelsen. Vi lever i en tid da problemstillinger knyttet til økologi og miljø blir stadig mer presserende, og ikke minst forholdet mellom disse og saker som sosial rettferd og samtidens koloniserende maktutøvelse. Utstillingen undersøker kunstneriske arbeider som griper an naturen fra en rekke ulike ståsteder og tar for seg verk av både billedkunstnere, skribenter og aktivister som arbeider alene eller i grupper.

Naturen er et sentralt motiv i nordisk kunsthistorie. 1800-tallets landskapsmaleri var preget av fascinasjon for Nordens overveldende landskapsformasjoner, og her var det klare regionale forskjeller i måten kunstnerne arbeidet på. I Norge dannet bildet av kyst- og fjellandskapet et fundament for den nasjonale identiteten, og de samme forestillingene tas i bruk i markedsføringen den dag i dag. Fra 1960-årene av har samtidig naturens sårbarhet og prekære tilstand vært et viktig tema for mange kunstnere, med miljøengasjement og framtidsbekymring – med hensyn både til naturen og menneskene som er avhengig av naturressursene. I denne utstillingen utforsker Bergen Kunsthall hva slags betydning naturen har i kunstnerisk meningsbrytning. Utstillingen undersøker hvilke forestillinger vi har om naturen og hvordan vi konstruerer den. Hva kan kunstverkene fortelle oss om vårt skiftende forhold til naturen, og om den forestillingen vi har om oss selv som mennesker i relasjon til miljøet og naturen rundt oss?

Utstillingen trekker opp historiske linjer fra noen av de tidligste eksemplene på det som i dag kan betegnes som stedskunst (Land Art) og til nyere kunstnergenerasjoner som håndterer naturen som en samarbeidspartner. På utstillingen møter publikum blant annet Marius Heyerdahls tidlige øko-aktivistiske prosjekt Den siste alke, Tina Buddebergs Drømmedalen, hvor mennesker og dyr sameksisterer, samt verk av Carola Grahn, hvis kunstneriske praksis ofte kombinerer mørk humor med popkultur og samiske tradisjoner. Prosjektet setter også søkelys på tanker om samarbeid og bygging av fellesskap, med en rekke bidrag i form av diskusjoner, verksteder og performancer, og her brukes utstillingen som et sted for deltakelse og en plattform for et mangfold av stemmer. Et av visningsrommene i Bergen Kunsthall vil benyttes som prosjektrom som aktiveres av kunstnere, skribenter og kuratorer i samarbeidsprosjekt — med en presentasjon som vil være i stadig endring i løpet av utstillingsperioden. Utstillingen inkluderer flere seksjoner med dokumentarisk materiale, utvalgt av inviterte samarbeidspartnere.

Kuratert av Axel Wieder og Silja Leifsdottir.

Åpning
Fre 26. jan 2024 20:00
Gratis

Omvisninger
Hver søndag kl 14:00