Earthworks

Jannik Abel, Damien Ajavon, Sissel M. Bergh, Bård Breivik, Tina Buddeberg, Adrian Bugge, Conference of the Birds, Carola Grahn, Johanne Hestvold, Annette Holdensen, Marius Heyerdahl, Lars Holdhus / Matskogen på Landås, Inghild Karlsen, Laboratory for Aesthetics and Ecology, Mustarinda, Jumana Manna, OEI (Jonas (J) Magnusson and Cecilia Grönberg w / Gert Aspelin, Cilla Ericson, Jan Håfström, Beth Laurin), Ingrid Elsa Maria Ogenstedt, Sata Taas, Anders Sunna, Monica Sjöö, Sørfinnset skole/ the nord land, Egil Storeide, Lada Suomenrinne, Jenna Sutela, Jon Benjamin Tallerås, Silje Figenschou Thoresen, Wild Seeds: KVAE & BARK med flere

Våren 2024 presenterer Bergen Kunsthall en omfattende, tematisk utstilling som undersøker rollen kunsten har spilt i den nordiske miljøbevegelsen. Vi lever i en tid da problemstillinger knyttet til økologi og miljø blir stadig mer presserende, og ikke minst forholdet mellom disse og saker som sosial rettferd og samtidens koloniserende maktutøvelse. Utstillingen undersøker kunstneriske arbeider som griper an naturen fra en rekke ulike ståsteder og tar for seg verk av både billedkunstnere, skribenter og aktivister som arbeider alene eller i grupper. Utstillingen inkluderer flere seksjoner med dokumentarisk materiale, utvalgt av inviterte samarbeidspartnere, blant annet Marius Heyerdahls øko-aktivistiske prosjekt Den siste alke, og historien om Masi-gruppen (Mázejoavku).

Naturen er et sentralt motiv i nordisk kunsthistorie. 1800-tallets landskapsmaleri var preget av fascinasjon for Nordens overveldende landskapsformasjoner, og det utviklet seg tydelige regionale forskjeller i måten kunstnerne arbeidet på. I Norge dannet bildet av kyst- og fjellandskapet et fundament for den nasjonale identiteten, og de samme forestillingene tas i bruk i markedsføringen den dag i dag. Fra 1960-årene av har samtidig naturens sårbarhet og prekære tilstand vært et viktig tema for mange kunstnere, med miljøengasjement og framtidsbekymring – med hensyn både til naturen og menneskene som er avhengig av naturressursene. I denne utstillingen utforsker Bergen Kunsthall hva slags betydning naturen har i kunstnerisk meningsbrytning. Utstillingen undersøker hvilke forestillinger vi har om naturen og hvordan vi konstruerer den. Hva kan kunstverkene fortelle oss om vårt skiftende forhold til naturen, og om den forestillingen vi har om oss selv som mennesker i relasjon til miljøet og naturen rundt oss?

Utstillingen trekker opp historiske linjer fra noen av de tidligste eksemplene på det som i dag kan betegnes som stedskunst (Land Art) og til nyere kunstnergenerasjoner som håndterer naturen som en samarbeidspartner. I utstillingen møter publikum blant annet Tina Buddebergs Drømmedalen der mennesker og dyr sameksisterer, Jenna Sutelas kompostinstallasjon Vermi Cell, hvor jord og meitemark genererer energi til et lydverk, og verk av Carola Grahn som ofte kombinerer mørk humor, populærkultur og samiske tradisjoner i arbeidene sine. Disse arbeidene vises side om side med historiske verk av pionérer som blant annet Bård Breivik, Monica Sjöö, Annette Holdensen og Jan Håfström.

Prosjektet setter også søkelys på ulike former for samarbeid og bygging av fellesskap, med en rekke bidrag i form av blant annet samtaler og fellesmiddager, verksteder og performancer, og her brukes utstillingen som et sted for deltakelse og en plattform for et mangfold av stemmer.

Utstillingen er kuratert av Axel Wieder og Silja Leifsdottir.

Utstillingsbrosjyre og verksliste

Med støtte fra Nordisk Kulturfond, Bergesenstiftelsen, Norske Kunstforeninger og H. Westfal-Larsen og hustru Anna Westfal-Larsens Almennyttige fond og Sámediggi – Sametinget.
Nordisk kulturfondBergesenstiftelsenNorske kunstforeningerSametingetFrame Finland

Åpning
Fre 26. jan 2024 20:00
Gratis

Familieverksted
Hver søndag kl 13:00

Omvisninger
Hver søndag kl 14:00

Diktsvit 2013–2019
Diktopplesning av Carola Grahn
Fre 26. jan 21:00 Gratis

Plattform: Earthworks kunstnersamtaler
Lør 27. jan 14:00 Gratis

Jannik Abel: Spikkeverksted
Søn 28. jan 13:00 Gratis
Aldersgrense: 9 år minimum
Sted: Fløyen

Plattform foredrag: Lars Holdhus
Nedvekst for kunstnere
Ons 31. jan 19:00 Gratis

The Conference of the Birds
Eva Bakkeslett, FugleAdvokatene og Arild Breistøl
Foredrag og fuglevandring
Lør 2. mars 14:00 Gratis

Wild Seeds: KVAE & BARK
Performativt måltid
Tor 7. mars 19:00 200,-

Diktopplesning: Carol Stampone
Fre 8. mar 18:00 Gratis

Plattform: Soils
Ida Bencke
Teresa Cos Rebollo
Nora Sørensen Vaage
Lør 9. mar 14:00 Gratis

Jiennagoahti: On Fovsen/Fosen
Katarina Dorothea Isaksen, Elin Már Øyen Vister med gjester
Tir 12. mar 20:00 Gratis
Sted: Bergen Kunsthall

Arbeid under utvikling
Kjersti Vetterstad: Fjorden og Fjellet & Mustarinda Association (Robin Everett and Miina Kaartinen): Vaara-Kainuu Art National Park
Presentasjon
Tor 21. mars 19:00

Klubb Sørfinnset
Fest med program: Kabelvogue og SASUSU Radio m. venner
Fre 5. apr 20:00 50,-

Plattform: Anna Lowenhaupt Tsing
Lør 6. apr 14:00 Gratis

Matskogvandring med servering
Lars Holdhus & Benedicte Brun
Søn 7. apr 13:00 Gratis
Sted: Matskogen på Landås

Related