Bergen Assembly

Til sin fjerde utgave, som finner sted i 2022, har Bergen Assembly utnevnt kunstneren Saâdane Afif som convener.

Saâdane Afif har siden tidlig på 2000-tallet vært internasjonalt anerkjent for å initiere tematiske prosjekter som strekker seg over ulike formater, medier og institusjonelle rammeverk. Afif lar motivene utvikles over tid gjennom samarbeid med og innspill fra en rekke konstellasjoner av utøvere fra ulike disipliner, der nye bidrag til arbeidene stadig genereres og omfavnes.

Mer informasjon kommer