Arquivo Histórico Wanda Svevo

Det omfattende arkivet som først ble presentert som en del av den 28. biennalen i São Paolo (2008), vil bli gjort tilgjengelig for publikum både under og etter konferansen i Bergen.

Arquivo Histórico Wanda Svevo (Wanda Svevo Historical Archive) forvalter en sentral del av den kulturarven som biennalen i São Paolo bygger på. Arkivet utgjør den viktigste referansekilden for biennalen som institusjon. I forbindelse med den 28. biennalen i São Paolo ble det igangsatt en innsamling av publikasjoner fra så mange biennaler og andre periodiske utstillinger som mulig fra hele verden. Tilfanget av bøker ble en utvidelse og kontekstualisering av det eksisterende Arquivo Histórico Wanda Svevo. Til grunn lå et ønske om å vise publikum det enorme omfanget av biennaler som finnes i verden i dag. Over 200 biennaler er registrert, hvorav noen ikke lenger eksisterer og derfor bare finnes tilgjengelig nettopp gjennom denne typen historiske dokumenter. Andre biennaler er aktive institusjoner som oppstår i ny drakt for hver utgave, og hvor kataloger og andre publikasjoner gir verdifulle innblikk i biennalenes utstillingshistorie.

Arkivet utgjør det mest omfattende kildematerialet om biennaler som er samlet noe sted i verden. Det er på den måten en uvurderlig ressurs, og presenteres for første gang i Europa i forbindelse med konferansen i Bergen. Arkivet vil bli stilt ut i sin helhet som et bibliotek, og gjort tilgjengelig for alle interesserte i løpet av utstillingsperioden.

I anledning Bergen Biennial Conference vil utstillingsrommet NO.5 bli forvandlet til et bibliotek med biennalepublikasjoner fra hele verden.