Ahmed Umar
Glowing Phalanges

Bergen Kunsthall har gleden av å presentere separatutstillingen «Glowing Phalanges» med den sudansk-norske kunstneren Ahmed Umar. Utstillingen er en fortsettelse av Umars pågående og stadig voksende prosjekt Forbidden Prayers og består av en installasjon med 99 skulpturelle arbeider i en rekke forskjellige materialer, fordelt på fire saler i Bergen Kunsthall. Hvert arbeid bæres av en akrylavstøpning av kunstnerens høyre hånd, noe som antyder at objektene har en potensiell funksjon som bønneperler – altså perler anvendt i en rituell krans for å telle eller kontemplere under bønn.

Materialene som er benyttet i arbeidet inkluderer ibenholt, Cyrtostachys renda («leppestiftpalme»), hornskjold fra krokodille, kalkstein fra den 19. pyramiden i Meroë, leopardskinn, bøffelhorn, elfenben og nyrestein fra et menneske. Umar har samlet inn råmaterialer hentet fra diverse kommersielle suvenirer med opphav i afrikanske og asiatiske land, som har funnet veien til Norge blant annet ved hjelp av misjonærer og turister. I tillegg består flere av skulpturene av organisk materialer av norsk herkomst, så som reinsdyrhorn og hvalskjelett. Sammenstillingen av materialer som henter sin kulturelle betydning fra vidt forskjellig kontekst, bidrar til å gi de skulpturelle objektene et preg som kan minne om den måten både råmaterialer og livshistorier i dag gjerne overskrider og utfordrer konvensjonelle – og normative – oppfatninger av identitet på.

Alle arbeidene på utstillingen holdes oppe av, hviler eller balanserer på kunstnerens hånd. De ulike håndstillingene gir assosiasjoner til den formen for håndbevegelser som benyttes under bønn, og forteller oss at hånden kan være et symbol ikke bare for politikk og religion, men også for skaperkraft – og evnen til å forestille seg en ny virkelighet. De fleste objektene er små og vises på en lang rekke som en serie, men to av dem tar mer plass og stilles ut alene, i saler hvor det også gis rom for at publikum kan gå inn og falle til ro.

Umar vokste opp i et konservativt vahabitt-miljø i Mekka i Saudi-Arabia; hans sudanske foreldre praktiserte imidlertid sufisme. Selv om både vahabisme og sufisme er retninger innen islam, er det markante forskjeller dem imellom, og forholdet er ofte motsetningsfylt. Utstillingstittelen «Glowing Phalanges» – som betyr «lysende fingerben» – peker mot Umars oppvekst i spennet mellom de to trosretningene. For eksempel er bruken av bønnekrans og amuletter dypt rotfestet i familiens sudanske sufitradisjon. I vahabismen er det derimot leddene på høyre hånd som anvendes i bønn, noe som på Dommens dag, ifølge legenden, skal belønne den troende med at fingerbeinene gløder og lyser opp i mørket.

Forbidden Prayers startet som en serie på 15 objekter, deretter ble det 33, og nå teller arbeidet 99 objekter. Arbeidet er tidligere vist i flere sammenhenger, sist på Kunstnernes Hus i Oslo. Umar har som mål å lage til sammen ett tusen skulpturelle bønneperler, med henvisning til det lengste bønnekjedet som benyttes i den sudanske tradisjonen.

Ahmed Umar (f. 1988, Sudan) bor og arbeider i Oslo og har en master fra Statens Kunstakademi ved Kunsthøgskolen i Oslo. Gjennom sitt arbeid med dette verket er Umar blitt en viktig skikkelse for det skeive miljøet i Norge og Sudan. Han har stilt ut ved Sydney-biennalen og er nominert til Lorck Schives Kunstpris 2023 ved Trondheim kunstmuseum.

Åpning
Fre 15. sep 20:00
Gratis

Omvisninger
Hver søndag 14:00
Hver søndag 13:00 Familieverksted

Medlemsvisning
Tor 14. sep 18:00

Plattform
Kunstnersamtale
Lør 16. sep 14:00
Gratis
Upstairs og strømmes online

Related