Adelita Husni-Bey
Maktspill

Installation view Adelita Husni-Bey: Maktspill, Bergen Kunsthall 2020. Photo: Thor Brødreskift ©Bergen Kunsthall
Installation view Adelita Husni-Bey: Maktspill, Bergen Kunsthall 2020. Photo: Thor Brødreskift © Bergen Kunsthall

Libysk-italienske Adelita Husni-Bey ser på seg selv som både pedagog og kunstner. Hennes arbeidsmetode tar utgangspunkt i ikke-konkurrerende læringsmodeller, inspirert av arbeidet til pionerer i feltet, som den brasilianske læreren og filosofen Paulo Freire og Augusto Boals deltakerbaserte teater og prosjekter med arbeiderutdannelse.

Med workshopen som metode samarbeider hun med grupper og skoler, i prosjekter som danner utgangspunkt for en rekke ulike produkter; fra publikasjoner og radio til arkiver, utstillinger og film. Hennes interesser er forankret i en forestilling om endring i sentrale aspekter ved dagens samfunn, og preger hennes analyser av hvordan maktstrukturer og ekskludering oppstår. Samtidig viser hennes fremgangsmåte hvordan verktøy for læring og deltagelse, med sine egne innebygde maktstrukturer, spiller en sentral rolle for staten og økonomien.

«Maktspill» er både en installasjon og en workshop. En sentral del av utstillingen er en film fra 2015, Agency, som presenterer et 3-dagers intensivt rollespill med studenter fra Manara videregående skole i Roma. Elevene gjenskaper noen av de antatte rollene i et demokrati: politikere, journalister, arbeidere, aktivister og finansfolk. Gjennom et sett med regler spiller deltakerene ut og endrer maktforholdet mellom gruppene, skaper koalisjoner og forhandler om deres innvirkning og avhengighet. Agency stiller det avgjørende og ambivalente spørsmålet: hvordan er evnen til å gjennomføre endring i samfunnet sammenvevd med makt? I løpet av utstillingsperioden vil visningsrommet bli brukt som et arbeidssted og klasserom for en ny utgave av rollespillet med ungdom fra Bergen. Foto-backdrops fungerer både som skjerm for filmvisningen og kulisser for workshopen, som vil legge igjen spor etter arbeidsprosessen i løpet av utstillingen.

Italia og Norge som to ulike kontekster, og tiden som har gått siden den første workshopen, spiller en viktig rolle i utstillingen. På en måte forutså prosjektet i Roma utviklingstrekk som er karakteristiske for nyliberalismen. Deltakerne i Agency forutså veksten til de populistiske bevegelsene og effekten av innstrammingspolitikken i sin refleksjon over hvordan makt deles og tas. Men enda viktigere: hvordan denne makten kan omfordeles. Den nye utgaven i Bergen tar utgangspunkt i sin egen spesifikke lokale kontekst, gjennom innledende sesjoner med lokale eksperter og bruk av nyhetsoppslag fra norsk politikk. Vil maktdynamikken bli spilt annerledes ut i forbindelse med en nordisk velferdsstat? Hva har endret seg de siste fem årene hvor vi har sett en dramatisk utvikling i bruken av media, også i politikken? I installasjonen inviteres publikum til å følge denne prosessen og spekulere selv. Hva kommer til å endres for å lage nye scenarier for kommende generasjoner? Hva er resultatet av den nyliberale omstruktureringen av fellesskapsopplevelsen?

Adelita Husni-Bey (f. 1985, Milano, Italia) bor og arbeider I Italia og New York. Hun representerte Italia på Venezia-biennalen i 2017 med en video forankret i anti-ekstraktivisme.

Utstillingen er et samarbeid mellom Bergen Kunsthall og Borealis – en festival for eksperimentell musikk.

Workshop: Klasse 2KDA (Kunst, design og arkitektur), Olsvikåsen videregående skole, 9. – 13. mars 2020. Lærere: Atle Kold Hansen og Lillian Presthus.

Workshopen er del av prosjektet Re-Imagine Europe, delfinansiert av EU-programmet Kreativt Europa.

Torsdag 14. mai vil vi igjen åpne våre to utstillinger med Simone Fattal og Adelita Husni-Bey for besøkende. Disse to utstillingene måtte stenge før tiden i mars, så vi er svært glade for nå å kunne forlenge utstillingsperioden frem til 16. august. Utstillingene tar opp spørsmål som er blitt enda mer aktuelle og relevante for tiden vi lever i, og er åpne tirsdag – søndag, 11:00 – 17:00. Utstillingen skulle opprinnelig stå fra 31. januar til 22. mars men måtte stenge 13. mars.