TILGJENGELIGHET

Mange personer i vårt samfunn har både synlige og usynlige funksjonsvariasjoner. Det kan ofte være utfordrende eller umulig å delta på kulturarrangementer, noe som skyldes hovedsakelig hvordan alt rundt oss er konstruert, planlagt og organisert. Bergen Kunsthall ønsker å forbedre tilgjengelighet tiltakene på våre arrangementer på huset og på nettet. Vi er klar over grensene bygget vårt setter og vi søker kontinuerlig etter måter å omgå og overvinne dem.

Vi ønsker å fokusere på å forbedre:
→ Bevissthet rundt tilgjengelighet når vi planlegger arrangementer, utstillinger, omvisninger.
→ Informasjon om generelle tilgjengelighet på huset og online.
→ Informasjon om eventuelle spesifikke tilgjengelighet begrensninger for spesifikke prosjekt.

For eventuelle spørsmål eller tilbakemeldinger om tilgjengelighet, vennligst kontakt oss.

Fysisk tilgjengelighet

Bergen Kunsthall ligger i en hensynssone for kulturminner og kulturmiljø og har en høy antikvarisk- og verneverdi. På grunn av byggets karakter er det sårbart for fasadeendring og er utfordrende å etablere en universell utforming ved hovedinngangen. Det ble derfor lagt til rette for alternative innganger.

Tilgang og navigasjon
Inngangene med universell tilkomst er vanligvis ikke åpne og en må derfor ta kontakt med resepsjonen ved ankomst for å få tilgang. Bruk ringeklokken som er på venstre side av hovedinngangen. For å komme fram til ringeklokken fra gateplan kan du finne en lav fortauskant mellom den grønn lys stolpen og den hvite flagg stolpen.
På grunn av byggets utforming og struktur vil du få assistanse fra en ansatt for å kunne navigere og bevege seg mellom andre etasjen, utstillingsrommene og Kafeen.

Vår hovedinngang og trappen. Dørklokkene og telefonnummer er nederst til venstre. Fortauet har en helling til venstre for den hvite flaggstangen. ©Thor Brødreskift

Inngang til Galleriene, Upstairs og Landmark Café

Ringeklokke + telefon
Vis-a-vis Rasmus Meyer Museum har vi inngang med heis (bredde 130 cm), her får du tilgang til galleriene, Upstairs (andre etasje) og Landmark Café.