Skoler

Metode og mål
Vi vektlegger en kunstformidling der begreper som dialog, opplevelse og aktivitet er viktige. Sammen med barna blir ulike fenomener i samtidskunsten diskutert og studert. Vår formidlingsform består av en teoretisk og en praktisk del. I den praktiske delen tar vi opp ulike kunstuttrykk som elevene har fått kjennskap til i utstillingen, og arbeider videre med disse. Vårt mål er at samtale og konkretisering skal øke forståelsen for samtidskunsten, samt utvide barnas kommunikative kompetanse innenfor kunstfeltet.

Plass på våre program for skolene kan bestilles på Den Kulturelle Skolesekken sine sider.

1. — 4. trinn

Mediation with Varden Skole, The Ocean 2021. Photo Thor Brødreskift ©Bergen Kunsthall
Mediation with Varden Skole, The Ocean 2021. Photo Thor Brødreskift ©Bergen Kunsthall
 • 4. jan – 27. mars
  File Under Freedom

  Tid: 1,5 t

  Årets første utstilling er en stor gruppeutstilling med kunstnere og musikere som undersøker begrepet frihet, i hovedsak gjennom improvisasjon. Utstillingen vil romme alt fra malerier, tekstil, skulpturelle installasjoner, film-og video, grafiske arbeider og fotografier.

  Ofte bruker vi ordet improvisasjon om noe som er helt uforberedt, men i både musikk og kunst brukes det på en litt annen måte. Der er improvisasjonen gjerne et resultat av grundige forberedelser. I omvisningen skal vi snakke nærmere om hva frihet og improvisasjon kan være, noe vi skal utforske videre i verkstedsdelen.

  VERKSTED: Improvisasjon med maling, blyant og blekk på papir. Annet materiale kan dukke opp underveis.

  MÅL: Elevene skal gjennom ulike øvelser på papir få en forståelse av hvordan improvisasjon kan brukes i kunstsammenheng.

 • 8. Apr – 8. Mai
  Masterutstillingen 2022: Mylder 2022

  Tid: 2 t

  Prosjektet Mylder knyttes hvert år opp mot Fakultet for kunst, musikk og design, UiB, sin masterutstilling i kunst, og gir barn en mulighet til å jobbe sammen med en kunstner frem mot en utstilling. Barna får først en omvisning i årets Masterutstilling i kunst, hvor ulike teorier om samtidskunst presenteres og debatteres. Deretter er det verksted produsert og holdt av en av byens kunstnere, og på denne måten gis barna et unikt innblikk i hvordan en kunstner arbeider. Videre får de selv delta i en kunstnerisk produksjon, følge hele prosessen fra ide til ferdig verk, for på denne måten konkretisere det som ble diskutert under omvisningen. Prosjektet avsluttes med utstillingen Mylder, bestående av alle barnas arbeider og kuratert av invitert kunstner.

  Årets Mylderkunstner er Sofie Jansson.

 • Hele året
  Bli med å utforske skulpturene i byparken!

  Tid: 45 min – 1t

  Bergen Kunsthall er plassert midt i Byparken i Bergen, omgitt av mange skulpturer som man gjerne går forbi daglig uten egentlig å se dem. Alle har sin historie, og flere av dem viser også til vår by sin historie. Gjennom en tur i parken rundt Lille Lungegårdsvann skal vi bli nærmere kjent med flere av skulpturene, samt kunstnerne bak. Det er flere kjente norske kunstnere som står bak utformingen av skulpturene, blant annet Arnold Haukeland, Gustav Vigeland og Knut Steen er representert her.

  Skulpturene i parken viser en utvikling fra den helt tradisjonelle skulpturen til den modernistiske, noe vi også skal ta for oss. Vi skal i tillegg snakke om offentlig skulptur generelt, og snakke litt om debatten som alltid oppstår når det gjelder utsmykking i byen. Dette er også en fin åpning for et videre arbeid om Bergens historie, eller elevene kan ta for seg en av skulpturene og jobbe videre med skulptur og kunstnere på skolen.

 • Hele året
  Kunsthistoriekurs: Kan et sykkelhjul være kunst?

  Tid: 1 – 1,5 t

  Er den moderne kunsten umulig å forstå? Hva er kunst hvis alt kan gjøres til kunst? Utsagnet «Det der er ikke kunst!» har vært vanlig helt fra den moderne kunstens begynnelse. Utsagnet sier noe om våre forventninger til selve kunstverket. I vårt kurs om den moderne kunsten vil elevene bli kjent med flere sider ved kunsten, og få et innblikk i kunsthistorien fra renessansen og frem til i dag. Elevene vil få kjennskap til sentrale epoker, kunstuttrykk og kunstnere gjennom digitale bilder og aktiv deltagelse. Vi skal diskutere bilder og finne viktige metoder og motiver kunstnerne har brukt i sine verk. Kurset kan kombineres med en omvisning i pågående utstilling.

5. — 7. Trinn

Formidling tidligere utstillinger. Foto Bergen Kunsthall ©Bergen Kunsthall
Formidling tidligere utstillinger. Foto Bergen Kunsthall ©Bergen Kunsthall
 • 4. Jan – 27. Mar
  File Under Freedom
  Sidsel Paaske, Untitled (sketch), 1965. Del av utstillingen File Under Freedom

  Tid: 1,5 t

  Årets første utstilling er en stor gruppeutstilling med kunstnere og musikere som undersøker begrepet frihet, i hovedsak gjennom improvisasjon. Utstillingen vil romme alt fra malerier, tekstil, skulpturelle installasjoner, film-og video, grafiske arbeider og fotografier.

  Ofte bruker vi ordet improvisasjon om noe som er helt uforberedt, men i både musikk og kunst brukes det på en litt annen måte. Der er improvisasjonen gjerne et resultat av grundige forberedelser. I omvisningen skal vi snakke nærmere om hva frihet og improvisasjon kan være, noe vi skal utforske videre i verkstedsdelen.

  VERKSTED: Improvisasjon med maling, blyant og blekk på papir. Annet materiale kan dukke opp underveis.

  MÅL: Elevene skal gjennom ulike øvelser på papir få en forståelse av hvordan improvisasjon kan brukes i kunstsammenheng.

 • 8. Apr – 8. Mai
  Masterutstillingen 2022: Mylder 2022

  Tid: 2 t

  Prosjektet Mylder knyttes hvert år opp mot Fakultet for kunst, musikk og design, UiB, sin masterutstilling i kunst, og gir barn en mulighet til å jobbe sammen med en kunstner frem mot en utstilling. Barna får først en omvisning i årets Masterutstilling i kunst, hvor ulike teorier om samtidskunst presenteres og debatteres. Deretter er det verksted produsert og holdt av en av byens kunstnere, og på denne måten gis barna et unikt innblikk i hvordan en kunstner arbeider. Videre får de selv delta i en kunstnerisk produksjon, følge hele prosessen fra ide til ferdig verk, for på denne måten konkretisere det som ble diskutert under omvisningen. Prosjektet avsluttes med utstillingen Mylder, bestående av alle barnas arbeider og kuratert av invitert kunstner.

  Årets Mylderkunstner er Sofie Jansson.

 • Hele året
  Bli med å utforske skulpturene i Byparken!!

  Tid: 45 min – 1t

  Bergen Kunsthall er plassert midt i Byparken i Bergen, omgitt av mange skulpturer som man gjerne går forbi daglig uten egentlig å se dem. Alle har sin historie, og flere av dem viser også til vår by sin historie. Gjennom en tur i parken rundt Lille Lungegårdsvann skal vi bli nærmere kjent med flere av skulpturene, samt kunstnerne bak. Det er flere kjente norske kunstnere som står bak utformingen av skulpturene, blant annet Arnold Haukeland, Gustav Vigeland og Knut Steen er representert her. Skulpturene i parken viser en utvikling fra den helt tradisjonelle skulpturen til den modernistiske, noe vi også skal ta for oss. Vi skal i tillegg snakke om offentlig skulptur generelt, og snakke litt om debatten som alltid oppstår når det gjelder utsmykking i byen. Dette er også en fin åpning for et videre arbeid om Bergens historie, eller elevene kan ta for seg en av skulpturene og jobbe videre med skulptur og kunstnere på skolen.

 • Hele året
  Kunsthistoriekurs

  Tid: 1,5 – 2 t

  Er den moderne kunsten umulig å forstå? Hva er kunst hvis alt kan gjøres til kunst? Utsagn som ”det der er ikke kunst!” har vært vanlig helt fra den moderne kunstens begynnelse. Utsagnet sier noe om våre forventninger til selve kunstverket. I vårt kurs om den moderne kunsten vil elevene bli kjent med flere sider ved kunsten, og få et innblikk i kunsthistorien fra renessansen og frem til i dag. Elevene vil få kjennskap til sentrale epoker, kunstuttrykk og kunstnere gjennom digitale bilder og aktiv deltagelse. De skal diskutere bilder og finne viktige metoder og motiver kunstnerne har brukt i sine verk. Kurset kan kombineres med en omvisning i pågående utstilling.

8. — 10. trinn

Martine Syms, She Mad, B-Zone, film still, 2020 ©Martine Syms
 • 5. Feb - 27. Mar
  File Under Freedom
  Moki Cherry, Organic Theatre or The Living Temple, 1972.

  Tid: 1,5 t

  Årets første utstilling er en stor gruppeutstilling med kunstnere og musikere som undersøker begrepet frihet, i hovedsak gjennom improvisasjon. Utstillingen vil romme alt fra malerier, tekstil, skulpturelle installasjoner, film-og video, grafiske arbeider og fotografier.

  Ofte bruker vi ordet improvisasjon om noe som er helt uforberedt, men i både musikk og kunst brukes det på en litt annen måte. Der er improvisasjonen gjerne et resultat av grundige forberedelser. I omvisningen skal vi snakke nærmere om hva frihet og improvisasjon kan være, noe vi skal utforske videre i verkstedsdelen.

  VERKSTED: Improvisasjon med maling, blyant og blekk på papir. Annet materiale kan dukke opp underveis.

  MÅL: Elevene skal gjennom ulike øvelser på papir få en forståelse av hvordan improvisasjon kan brukes i kunstsammenheng.

 • Hele året
  Kunsthistoriekurs "Kan et sykkelhjul være kunst?"

  Tid: 1,5 – 2t
  Er den moderne kunsten umulig å forstå? Hva er kunst hvis alt kan gjøres til kunst? Utsagn som ”det der er ikke kunst!” har vært vanlig helt fra den moderne kunstens begynnelse.

  Utsagnet sier noe om våre forventninger til selve kunstverket. I vårt kurs om den moderne kunsten vil elevene bli kjent med flere sider ved kunsten, og få et innblikk i kunsthistorien fra renessansen og frem til i dag.

  Elevene vil få kjennskap til sentrale epoker, kunstuttrykk og kunstnere gjennom digitale bilder og aktiv deltagelse. De skal diskutere bilder og finne viktige metoder og motiver kunstnerne har brukt i sine verk. Kurset kan kombineres med en omvisning i pågående utstilling.