Skoler

Metode og mål
Vi vektlegger kunstformidling der begreper som dialog, opplevelse og aktivitet er viktige. Sammen med barna blir ulike fenomener i samtidskunsten diskutert og studert. Vår formidlingsform består av en teoretisk og en praktisk del. Den praktiske delen tar opp ulike kunstuttrykk som elevene har fått kjennskap til i utstillingen, og arbeider videre med disse. Vårt mål er at samtale og konkretisering skal øke forståelsen for samtidskunsten, samt utvide barnas kommunikative kompetanse innenfor kunstfeltet.

Plass på våre program for skolene kan bestilles på Den Kulturelle Skolesekken sine sider.

Mediation with Varden Skole, The Ocean 2021. Photo Thor Brødreskift ©Bergen Kunsthall

1. — 4. trinn

 • 26. jan – 7. apr 2024
  Earthworks
   ©Bergen Kunsthall

  Tid: 1,5t

  Årets første utstilling blir en stor gruppeutstilling med søkelys på kunstnere som gjennom kunsten er eller har vært opptatt av økologiske spørsmål. Naturen har vært viktig for norske kunstnere helt siden nasjonalromantikkens tanke om landskapet som viktig del av vår identitet. Da var det viktig å vise hvor vakkert Norge var gjennom landskapsmalerier. I vår tid er kunstnere mer opptatt av hvordan vi kan verne naturen, leve i pakt med naturen, og hvordan vi kan bruke naturen på en riktig måte. Hvordan forstår vi oss selv som en del av et miljø? På forskjellige måter presenterer de mange kunstnerne sitt forhold til landskapet. Kunstnere og verk i utstillingen inkluderer Marius Heyerdahls tidlige økoaktivistiske prosjekt Den siste alke, Tina Buddebergs Drømmedalen, der mennesker og dyr lever tett sammen, og et av Bård Breiviks første arbeider i naturen. Og det vil bli mye rare materialer i utstillingen, blant annet hestemøkk, vedkubber og en lavvo. Etter omvisning i utstillingen blir det en verkstedsdel hvor vi skal jobbe litt praktisk med de tingene vi snakket om i utstillingen.

  VERKSTED:
  Elevene skal sammen lage sin egen Drømmedal. Utgangspunktet blir et stykke papir som skal fylles av tegning med hjelp av blyant, fargestifter og fyrstikker, tekst, foto, og det som er tilgjengelig.

  MÅL:
  Elevene skal reflektere over det å være til stede i en verden med stadige forandringer og høye krav om å ta vare på miljøet. Samtidig er vår hverdag preget av å være digital på så mange måter: Vi snakker sammen gjennom spill og sosiale medier, og ofte lærer vi verden å kjenne gjennom det digitale. Hvordan kan dette kombineres med tanken om nærhet til naturen? Hva er viktig for dere i fremtiden? Hvordan skal vi kunne ivareta naturen uten at det går utover den måten vi lever på i dag? Kan vi alle være enig i hvordan er drømmedal skal se ut? Og hvordan kan egentlig en drømmedal bli kunst?

 • 19. apr. – 5. mai 2024
  Masterutstillingen 2024 – «Mylder» 2024

  Tid: 1,5–2t

  Prosjektet Mylder knyttes hvert år opp mot Fakultet for kunst, musikk og design, UiB, sin Masterutstilling i kunst, og gir barn en mulighet til å jobbe sammen med en kunstner frem mot en utstilling. Barna får først en omvisning i årets Masterutstilling i kunst, hvor ulike teorier om samtidskunst presenteres og debatteres. Deretter er det verksted produsert og holdt av en av byens kunstnere, og på denne måten gis barna et unikt innblikk i hvordan en kunstner arbeider. Videre får de selv delta i en kunstnerisk produksjon, følge hele prosessen fra ide til ferdig verk, for på denne måten konkretisere det som ble diskutert under omvisningen. Prosjektet avsluttes med utstillingen Mylder, bestående av alle barnas arbeider og kuratert av invitert kunstner. Årets Mylderkunstner er Mari Norddahl. Informasjon om verkstedet vil sendes ut når det nærmer seg tid for prosjektet! Mari Norddahl (1990) arbeider mest med tekstil. Av ulike stoffer lager hun merkelige former som kanskje ligner på noe vi har sett før, eller former som vi ikke vet hva er i det hele tatt. Hun er interessert i hvordan vi er i forhold til alle tingene rundt oss. Og hvis vi ikke kan ta på alt, hvordan vet vi egentlig om noe er hardt eller mykt?

  VERKSTED:
  Verkstedet er under utarbeidelse, og mer informasjon vil komme til alle som melder seg på!

  MÅL:
  Elevene skal få nærmere erfaring med det arbeidet en kunstner gjør, og få være med i den prosessen det er å arbeide opp mot en utstilling, og ikke minst kunne se sitt eget arbeid utstilt i et gallerirom.

 • 23. mai. – 11. aug 2024
  Festspillutstillingen 2024 — Toril Johannessen

  Tid: 1,5t

  Årets Festspillkunstner er Toril Johannessen, som bor og arbeider i Bergen. Toril er opptatt av hvordan vi forstår verden, og bruker teknologi for å finne ut av dette. Hun hadde blant annet et prosjekt hvor hun ønsket å finne ut hvordan en bergenser egentlig ser ut. Da samlet hun inn mange portretter av folk i Bergen, som hun brukte til det som heter maskinlæring. En datamaskin ble matet med portrettene, og lagde etter hvert sine egne eksempler på en bergenser. Prosjektet henger i dag i Rådhuset. Hun har også gjort noe lignende i et prosjekt der hun tok bilder av trær på Fløyen, med utgangspunkt i spørsmålet: Hvordan vil en datamaskins bilde av et tre være dersom den blir matet med masse bilder at trær? Utstillingen hos oss er ennå under planlegging, men at det blir en utforskning av noe er ganske så sikkert. Det vi vet er at hun er oppvokst i Harstad, og har vært interessert i å finne ut av hvordan det er å vokse opp i nordområdene med militær tilstedeværelse. Så kanskje utstillingen vil handle litt om dette?

  VERKSTED:
  Elevene skal arbeide med trykk. Det kan være at vi får besøk av en kunstner som vil hjelpe oss med å lage enkle trykk. Dette vil bli annonsert senere når alt er på plass!

  MÅL:
  Elevene skal gjennom verkstedet bli oppmerksom på hvordan et mønster eller en form kan danne utgangspunkt for helt nye bilder – eller mønstre. Vi har veldig lett for å tenke at noe, for eksempel en ting, er bare den tingen. Men hva hvis vi snur og vender på tingen, titter inni den, og kanskje limer på andre deler, hva skjer da med tingen? Blir den kanskje noe helt annet? Vi har veldig lett for å plassere ting vi observerer i båser eller rammer, selv om vi gjennom læring forstår at en ting nødvendigvis ikke bare er konstant eller den samme for alltid, eller at det kan være en masse med tingen vi ikke vet. Vi vil prate mer om dette under omvisningen i utstillingen.

 • Hele året
  Bli med å utforske skulpturene i byparken!

  Tid: 45 min – 1t

  Bergen Kunsthall er plassert midt i Byparken i Bergen, omgitt av mange skulpturer som man gjerne går forbi daglig uten egentlig å se dem. Alle har sin historie, og flere av dem viser også til vår by sin historie. Gjennom en tur i parken rundt Lille Lungegårdsvann skal vi bli nærmere kjent med flere av skulpturene, samt kunstnerne bak. Det er flere kjente norske kunstnere som står bak utformingen av skulpturene, blant annet Arnold Haukeland, Gustav Vigeland og Knut Steen er representert her.

  Skulpturene i parken viser en utvikling fra den helt tradisjonelle skulpturen til den modernistiske, noe vi også skal ta for oss. Vi skal i tillegg snakke om offentlig skulptur generelt, og snakke litt om debatten som alltid oppstår når det gjelder utsmykking i byen. Dette er også en fin åpning for et videre arbeid om Bergens historie, eller elevene kan ta for seg en av skulpturene og jobbe videre med skulptur og kunstnere på skolen.

 • Hele året
  Kunsthistoriekurs med oppgavehefte

  Tid: 1 – 1,5 t

  Er den moderne kunsten umulig å forstå? Hva er kunst hvis alt kan gjøres til kunst? Utsagnet «Det der er ikke kunst!» har vært vanlig helt fra den moderne kunstens begynnelse. Utsagnet sier noe om våre forventninger til selve kunstverket. I vårt kurs om den moderne kunsten vil elevene bli kjent med flere sider ved kunsten, og få et innblikk i kunsthistorien fra renessansen og frem til i dag. Elevene vil få kjennskap til sentrale epoker, kunstuttrykk og kunstnere gjennom digitale bilder og aktiv deltagelse. Vi skal diskutere bilder og finne viktige metoder og motiver kunstnerne har brukt i sine verk. Kurset kan kombineres med en omvisning i pågående utstilling.

5. — 7. Trinn

 • 26. jan – 7. apr 2024
  Earthworks
   ©Bergen Kunsthall

  Tid: 1,5t

  Årets første utstilling blir en stor gruppeutstilling med søkelys på kunstnere som gjennom kunsten er eller har vært opptatt av økologiske spørsmål. Naturen har vært viktig for norske kunstnere helt siden nasjonalromantikkens tanke om landskapet som viktig del av vår identitet. Da var det viktig å vise hvor vakkert Norge var gjennom landskapsmalerier. I vår tid er kunstnere mer opptatt av hvordan vi kan verne naturen, leve i pakt med naturen, og hvordan vi kan bruke naturen på en riktig måte. Hvordan forstår vi oss selv som en del av et miljø? På forskjellige måter presenterer de mange kunstnerne sitt forhold til landskapet. Kunstnere og verk i utstillingen inkluderer Marius Heyerdahls tidlige økoaktivistiske prosjekt Den siste alke, Tina Buddebergs Drømmedalen, der mennesker og dyr lever tett sammen, og et av Bård Breiviks første arbeider i naturen. Og det vil bli mye rare materialer i utstillingen, blant annet hestemøkk, vedkubber og en lavvo. Etter omvisning i utstillingen blir det en verkstedsdel hvor vi skal jobbe litt praktisk med de tingene vi snakket om i utstillingen.

  VERKSTED:
  Elevene skal sammen lage sin egen Drømmedal. Utgangspunktet blir et stykke papir som skal fylles av tegning med hjelp av blyant, fargestifter og fyrstikker, tekst, foto, og det som er tilgjengelig.

  MÅL:
  Elevene skal reflektere over det å være til stede i en verden med stadige forandringer og høye krav om å ta vare på miljøet. Samtidig er vår hverdag preget av å være digital på så mange måter: Vi snakker sammen gjennom spill og sosiale medier, og ofte lærer vi verden å kjenne gjennom det digitale. Hvordan kan dette kombineres med tanken om nærhet til naturen? Hva er viktig for dere i fremtiden? Hvordan skal vi kunne ivareta naturen uten at det går utover den måten vi lever på i dag? Kan vi alle være enig i hvordan er drømmedal skal se ut? Og hvordan kan egentlig en drømmedal bli kunst?

 • 19. apr. – 5. mai 2024
  Masterutstillingen 2024: «Mylder» 2024

  Tid: 1,5 – 2 t

  Prosjektet Mylder knyttes hvert år opp mot Fakultet for kunst, musikk og design, UiB, sin Masterutstilling i kunst, og gir barn en mulighet til å jobbe sammen med en kunstner frem mot en utstilling. Barna får først en omvisning i årets Masterutstilling i kunst, hvor ulike teorier om samtidskunst presenteres og debatteres. Deretter er det verksted produsert og holdt av en av byens kunstnere, og på denne måten gis barna et unikt innblikk i hvordan en kunstner arbeider. Videre får de selv delta i en kunstnerisk produksjon, følge hele prosessen fra ide til ferdig verk, for på denne måten konkretisere det som ble diskutert under omvisningen. Prosjektet avsluttes med utstillingen «Mylder», bestående av alle barnas arbeider og kuratert av invitert kunstner. Årets Mylderkunstner er Mari Norddahl. Informasjon om verkstedet vil sendes ut når det nærmer seg tid for prosjektet!

  Mari Norddahl (1990) arbeider mest med tekstil. Av ulike stoffer lager hun merkelige former som kanskje ligner på noe vi har sett før, eller former som vi ikke vet hva er i det hele tatt. Hun er interessert i hvordan vi er i forhold til alle tingene rundt oss. Og hvis vi ikke kan ta på alt, hvordan vet vi egentlig om noe er hardt eller mykt?

  VERKSTED:
  Verkstedet er under utarbeidelse, og mer informasjon vil komme til alle som melder seg på!

  MÅL:
  Elevene skal få nærmere erfaring med det arbeidet en kunstner gjør, og få være med i den prosessen det er å arbeide opp mot en utstilling, og ikke minst kunne se sitt eget arbeid utstilt i et gallerirom.

 • 23. mai – 11. aug. 2024
  Festspillutstillingen 2024 — Toril Johannessen

  Tid: 1,5 t

  Årets Festspillkunstner er Toril Johannessen, som bor og arbeider i Bergen. Toril er opptatt av hvordan vi forstår verden, og bruker teknologi for å finne ut av dette. Hun hadde blant annet et prosjekt hvor hun ønsket å finne ut hvordan en bergenser egentlig ser ut. Da samlet hun inn mange portretter av folk i Bergen, som hun brukte til det som heter maskinlæring. En datamaskin ble matet med portrettene, og lagde etter hvert sine egne eksempler på en bergenser. Prosjektet henger i dag i Rådhuset. Hun har også gjort noe lignende i et prosjekt der hun tok bilder av trær på Fløyen, med utgangspunkt i spørsmålet: Hvordan vil en datamaskins bilde av et tre være dersom den blir matet med masse bilder at trær? Utstillingen hos oss er ennå under planlegging, men at det blir en utforskning av noe er ganske så sikkert. Det vi vet er at hun er oppvokst i Harstad, og har vært interessert i å finne ut av hvordan det er å vokse opp i nordområdene med militær tilstedeværelse. Så kanskje utstillingen vil handle litt om dette?

  VERKSTED:
  Elevene skal arbeide med trykk. Det kan være at vi får besøk av en kunstner som vil hjelpe oss med å lage enkle trykk. Dette vil bli annonsert senere når alt er på plass!

  MÅL:
  Elevene skal gjennom verkstedet bli oppmerksom på hvordan et mønster kan danne utgangspunkt for helt nye bilder – eller mønstre. Vi har veldig lett for å plassere ting vi observerer i båser eller rammer, selv om vi gjennom læring forstår at en ting nødvendigvis ikke bare er konstant eller den samme for alltid, eller at det kan være en masse med tingen vi ikke vet. Vi vil prate mer om dette under omvisningen i utstillingen.

 • Hele året
  Bli med å utforske skulpturene i byparken!
  Bergen Kunsthall

  Tid: 45 min – 1t

  Bergen Kunsthall er plassert midt i Byparken i Bergen, omgitt av mange skulpturer som man gjerne går forbi daglig uten egentlig å se dem. Alle har sin historie, og flere av dem viser også til vår by sin historie. Gjennom en tur i parken rundt Lille Lungegårdsvann skal vi bli nærmere kjent med flere av skulpturene, samt kunstnerne bak. Det er flere kjente norske kunstnere som står bak utformingen av skulpturene, blant annet Arnold Haukeland, Gustav Vigeland og Knut Steen er representert her.

  Skulpturene i parken viser en utvikling fra den helt tradisjonelle skulpturen til den modernistiske, noe vi også skal ta for oss. Vi skal i tillegg snakke om offentlig skulptur generelt, og snakke litt om debatten som alltid oppstår når det gjelder utsmykking i byen. Dette er også en fin åpning for et videre arbeid om Bergens historie, eller elevene kan ta for seg en av skulpturene og jobbe videre med skulptur og kunstnere på skolen.

 • Hele året
  Kunsthistoriekurs med oppgavehefte

  Tid: 1 – 1,5 t

  Er den moderne kunsten umulig å forstå? Hva er kunst hvis alt kan gjøres til kunst? Utsagnet «Det der er ikke kunst!» har vært vanlig helt fra den moderne kunstens begynnelse. Utsagnet sier noe om våre forventninger til selve kunstverket. I vårt kurs om den moderne kunsten vil elevene bli kjent med flere sider ved kunsten, og få et innblikk i kunsthistorien fra renessansen og frem til i dag. Elevene vil få kjennskap til sentrale epoker, kunstuttrykk og kunstnere gjennom digitale bilder og aktiv deltagelse. Vi skal diskutere bilder og finne viktige metoder og motiver kunstnerne har brukt i sine verk. Kurset kan kombineres med en omvisning i pågående utstilling.

Formidling tidligere utstillinger. Foto Bergen Kunsthall ©Bergen Kunsthall
Formidling tidligere utstillinger. Foto Bergen Kunsthall ©Bergen Kunsthall

8. — 10. trinn

 • 26. jan – 7. apr 2024
  Earthworks
   ©Bergen Kunsthall

  Tid: 1,5t

  Årets første utstilling blir en stor gruppeutstilling med søkelys på kunstnere som gjennom kunsten er eller har vært opptatt av økologiske spørsmål. Naturen har vært viktig for norske kunstnere helt siden nasjonalromantikkens tanke om landskapet som viktig del av vår identitet. Da var det viktig å vise hvor vakkert Norge var gjennom landskapsmalerier. I vår tid er kunstnere mer opptatt av hvordan vi kan verne naturen, leve i pakt med naturen, og hvordan vi kan bruke naturen på en riktig måte. Hvordan forstår vi oss selv som en del av et miljø? På forskjellige måter presenterer de mange kunstnerne sitt forhold til landskapet. Kunstnere og verk i utstillingen inkluderer Marius Heyerdahls tidlige økoaktivistiske prosjekt Den siste alke, Tina Buddebergs Drømmedalen, der mennesker og dyr lever tett sammen, og et av Bård Breiviks første arbeider i naturen. Og det vil bli mye rare materialer i utstillingen, blant annet hestemøkk, vedkubber og en lavvo. Etter omvisning i utstillingen blir det en verkstedsdel hvor vi skal jobbe litt praktisk med de tingene vi snakket om i utstillingen.

  VERKSTED:
  Elevene skal sammen lage sin egen Drømmedal. Utgangspunktet blir et stykke papir som skal fylles av tegning med hjelp av blyant, fargestifter og fyrstikker, tekst, foto, og det som er tilgjengelig.

  MÅL:
  Elevene skal reflektere over det å være til stede i en verden med stadige forandringer og høye krav om å ta vare på miljøet. Samtidig er vår hverdag preget av å være digital på så mange måter: Vi snakker sammen gjennom spill og sosiale medier, og ofte lærer vi verden å kjenne gjennom det digitale. Hvordan kan dette kombineres med tanken om nærhet til naturen? Hva er viktig for dere i fremtiden? Hvordan skal vi kunne ivareta naturen uten at det går utover den måten vi lever på i dag? Kan vi alle være enig i hvordan er drømmedal skal se ut? Og hvordan kan egentlig en drømmedal bli kunst?

 • 19. apr. – 5. mai
  Masterutstillingen 2024: «Mylder» 2024

  Tid: 1,5 – 2 t

  Prosjektet Mylder knyttes hvert år opp mot Fakultet for kunst, musikk og design, UiB, sin Masterutstilling i kunst, og gir barn en mulighet til å jobbe sammen med en kunstner frem mot en utstilling. Barna får først en omvisning i årets Masterutstilling i kunst, hvor ulike teorier om samtidskunst presenteres og debatteres. Deretter er det verksted produsert og holdt av en av byens kunstnere, og på denne måten gis barna et unikt innblikk i hvordan en kunstner arbeider. Videre får de selv delta i en kunstnerisk produksjon, følge hele prosessen fra ide til ferdig verk, for på denne måten konkretisere det som ble diskutert under omvisningen. Prosjektet avsluttes med utstillingen «Mylder», bestående av alle barnas arbeider og kuratert av invitert kunstner. Årets Mylderkunstner er Mari Norddahl. Informasjon om verkstedet vil sendes ut når det nærmer seg tid for prosjektet!

  Mari Norddahl (1990) arbeider mest med tekstil. Av ulike stoffer lager hun merkelige former som kanskje ligner på noe vi har sett før, eller former som vi ikke vet hva er i det hele tatt. Hun er interessert i hvordan vi er i forhold til alle tingene rundt oss. Og hvis vi ikke kan ta på alt, hvordan vet vi egentlig om noe er hardt eller mykt?

  VERKSTED:
  Verkstedet er under utarbeidelse, og mer informasjon vil komme til alle som melder seg på!

  MÅL:
  Elevene skal få nærmere erfaring med det arbeidet en kunstner gjør, og få være med i den prosessen det er å arbeide opp mot en utstilling, og ikke minst kunne se sitt eget arbeid utstilt i et gallerirom.

 • 23. mai – 11. aug.
  Festspillutstillingen 2024 — Toril Johannessen

  Tid: 1,5 t

  Årets Festspillkunstner er Toril Johannessen, som bor og arbeider i Bergen. Toril er opptatt av hvordan vi forstår verden, og bruker teknologi for å finne ut av dette. Hun hadde blant annet et prosjekt hvor hun ønsket å finne ut hvordan en bergenser egentlig ser ut. Da samlet hun inn mange portretter av folk i Bergen, som hun brukte til det som heter maskinlæring. En datamaskin ble matet med portrettene, og lagde etter hvert sine egne eksempler på en bergenser. Prosjektet henger i dag i Rådhuset. Hun har også gjort noe lignende i et prosjekt der hun tok bilder av trær på Fløyen, med utgangspunkt i spørsmålet: Hvordan vil en datamaskins bilde av et tre være dersom den blir matet med masse bilder at trær? Utstillingen hos oss er ennå under planlegging, men at det blir en utforskning av noe er ganske så sikkert. Det vi vet er at hun er oppvokst i Harstad, og har vært interessert i å finne ut av hvordan det er å vokse opp i nordområdene med militær tilstedeværelse. Så kanskje utstillingen vil handle litt om dette?

  VERKSTED:
  Elevene skal arbeide med trykk. Det kan være at vi får besøk av en kunstner som vil hjelpe oss med å lage enkle trykk. Dette vil bli annonsert senere når alt er på plass!

  MÅL:
  Elevene skal gjennom verkstedet bli oppmerksom på hvordan et mønster kan danne utgangspunkt for helt nye bilder – eller mønstre. Vi har veldig lett for å plassere ting vi observerer i båser eller rammer, selv om vi gjennom læring forstår at en ting nødvendigvis ikke bare er konstant eller den samme for alltid, eller at det kan være en masse med tingen vi ikke vet. Vi vil prate mer om dette under omvisningen i utstillingen.

 • Hele året
  Bli med å utforske skulpturene i byparken!
  Bergen Kunsthall

  Tid: 45 min – 1t

  Bergen Kunsthall er plassert midt i Byparken i Bergen, omgitt av mange skulpturer som man gjerne går forbi daglig uten egentlig å se dem. Alle har sin historie, og flere av dem viser også til vår by sin historie. Gjennom en tur i parken rundt Lille Lungegårdsvann skal vi bli nærmere kjent med flere av skulpturene, samt kunstnerne bak. Skulpturene i parken viser en utvikling fra den helt tradisjonelle skulpturen til den modernistiske, noe vi skal gå nærmere inn på. Vi skal i tillegg snakke om offentlig skulptur generelt, og snakke litt om debatten som alltid oppstår når det gjelder utsmykking i byen. Dette er også en fin åpning for et videre arbeid om Bergens historie, eller barna kan jobbe videre med skulptur og kunstnere på skolen.

 • Hele året
  Kunsthistoriekurs med oppgavehefte

  Tid: 1 – 1,5 t

  Er den moderne kunsten umulig å forstå? Hva er kunst hvis alt kan gjøres til kunst? Utsagnet «Det der er ikke kunst!» har vært vanlig helt fra den moderne kunstens begynnelse. Utsagnet sier noe om våre forventninger til selve kunstverket. I vårt kurs om den moderne kunsten vil elevene bli kjent med flere sider ved kunsten, og få et innblikk i kunsthistorien fra renessansen og frem til i dag. Elevene vil få kjennskap til sentrale epoker, kunstuttrykk og kunstnere gjennom digitale bilder og aktiv deltagelse. Vi skal diskutere bilder og finne viktige metoder og motiver kunstnerne har brukt i sine verk. Avsluttes med et oppgavehefte. Kurset kan kombineres med en omvisning i pågående utstilling.

Martine Syms, She Mad, B-Zone, film still, 2020 ©Martine Syms