Florentina Holzinger: Havneetyde/Harbour Etude

Bergen Kunsthall presenterer et omfattende bestillingsarbeid av kunstner og koreograf Florentina Holzinger. Holzinger arbeider tverrfaglig og har produsert flere store og ofte omdiskuterte teaterproduksjoner. Siden 2020 har Holzinger og teamet hennes organisert eksperimenter i det offentlige rom, med komposisjoner som kombinerer kropper i bevegelse, lyder og arkitektur. Disse performancene, kalt Études – eller etyder – kan spille seg ut i innsjøer, parkeringshus, på gater og på byens torg, og de skjer alltid bare én gang.

Ifølge komponisten Frederic Chopin er en etyde en komposisjon som er ekstra krevende å spille, som er utformet for å gi både instrument og musiker noe å bryne seg på. Men de er også alltid komponert for å «behage konsertpublikum».

I sin kunstpraksis fører Holzinger sammen elementer av levende musikk, performative gester og stunt – en ekstrem form for fysisk aktivitet som krever presisjon og innøvd teknikk. Hun betrakter arbeidet sitt som en vedvarende undersøkelse av sin egen kropp: hvordan erfare kroppen og trene den, hvordan stå på egne bein. Holzingers arbeider tøyer hele tiden performancekunstens stilistiske grenser, og fluktuerer samtidig mellom populærkulturelle og finkulturelle referanser, fra klassisk dans til sirkusforestillinger.

I Bergen bygger Holzinger og teamet hennes videre på sine undersøkelser av vannet som element, og utforsker ulike måter å representere menneske i vann på, hvilke muligheter som ligger i ulike former for kroppslighet, og de jobber med hele tiden å videreutvikle seg og oppdage nye muligheter. Vann er tilpasningens element, og samtidig et symbol på evnen til utvidelse, i en endeløs, evig og udelelig enhet med verden utenfor. Ikonografisk har vannet gjerne vært forbundet med det feminine – fra nymfer og sirener til havfruens kvinnekropp hvor fiskehalen signaliserte at hun er fratatt sin seksualitet.

I verden i dag opplever vi på den ene siden vannmangel, og på den andre stigende havnivå, flom og oversvømmelser. Kan trening og øvelse gjøre det mulig å unnslippe de usikre omstendighetene som råder i dag, hvor klimakatastrofens scenarioer truer?

Et annet gjennomgangstema for Holzinger er knyttet til hybrider av menneske og maskin, og hun utforsker koreografiske muligheter der maskiner agerer sammen med dansere. I tidligere arbeider har hun flere ganger stilt sammen kroppen og dens mekaniske utvidelser i form av proteser, stuntinnretninger, opplæringshjelpemidler og motoriserte kjøretøyer. I Holzingers hyppigst fremførte verk, Tanz, flyr utøverne gjennom luften på motorsykkel – en samtidsvariant av kosteskaftet. Bruken av disse innretningene er et eksempel på hvordan hun hele tiden søker å utvide utøvernes fysiske kapasitet og rekkevidde.

Bergen ligger mellom sjø og fjell, byen er et knutepunkt for shippingindustri og har flere viktige opplæringsinstitusjoner innen offshorevirksomhet, og er i så måte en ideell kontekst når Holzinger fører sammen interessen for menneske og vann og menneske og maskin. Å arbeide i offentlige rom åpner for nye eksperimenter, her kan hun jobbe med den faktiske hastigheten til en bil (Etude for Disappearing Berlin, 2021), med vannet som arbeidsflate (Kranetude, 2023) og med brann i stor skala (Crap-Etude, 2023). Hva om helikopteret faktisk kunne fly?

Det er gratis adgang til performancen. Sted vil bli kunngjort når det nærmer seg.

Florentina Holzinger (født i Wien i 1986) er en internasjonalt anerkjent performance-kunstner og koreograf. Hun er for tiden huskunstner ved Volksbühne Berlin. Blant hennes nyere arbeider finner vi teaterstykket Ophelia’s Got Talent og performance-operaen SANCTA, som har blitt vist ved Mecklenburgische Staatstheater, Wiener Festwochen og Staatsoper Stuttgart.