Nyheter


 ©Ifrah Hassan Osman

Velkommen, Ifrah!

Ifrah Osman (hun/ henne) er Live Program Aspirant på Bergen Kunsthall, som en del av Aspirantordningen til Kulturrådet 2022-2023!

Osman har en bachelor i Fred og Konfliktstudier fra Oslo Nye Høgskolen. Studiene danner grunnlaget for kompetanse til å forstå og analysere internasjonale forhold og hendelser. Hun har reist til land med pågående konflikter for observasjon og forskning, for å forstå hva som forårsaker kriger og hvorfor fred er vanskelig å skape. Dette banet vei for en karriere som kulturarbeider, der hun fort så hvordan kunst og kultur er en av få faktorer med positiv påvirkning i fredsskapende arbeid.

Ifrah interesserer seg i forholdet mellom mennesker i møte med kunsten, og hvordan kunsten tilgjengeliggjøres for flere. Hun utforsker kontroversielle tema gjennom dialog — der involvering er i fokus. I tillegg til samtaler, ønsker hun å utforske kuratoriske metoder som relasjonell estetikk da dette kan bidra til å utfordre strukturene i den etablerte kunstverden.

For tiden utvikler hun to samtaler som er en del av serien: If we were thrown into the meltin’ pot, would we tie a true lovin’ knot? som tar for seg den overveldende bruken av ordet “identitet” i arbeidet kunstneren selv lager.