Weeds: For the Natufians

A reading by Lisa Robertson in the context of Simone Fattal’s exhibition ‘Fix Your Gaze Upon Saturn’s Rings’I denne første episoden av vår sommer-serie med samtaler og opplesninger vil den kanadiske forfatteren Lisa Robertson lese fra Weeds: For the Natufians. Opplesingen er knyttet opp mot Simone Fattals utstilling i våre hovedsaler.

Opptaket vil bli sendt live på våre Facebook-sider mandag 29. juni, 18:00 og vil senere bli gjort tilgjengelig her, på Vimeo, Youtube, Facebook og på program-siden for serien.

“Lisa Robertson is a Canadian poet, essayist and novelist who lives in France. Her most recent books are The Baudelaire Fractal, and 3 Summers, both from Coach House Books. She teaches and lectures frequently in contemporary arts communities, most recently at the Royal College in London, and in the Masters of Artistic Research programme at KABK in The Hague. This recorded text, Weeds: For the Natufians, documents the archaeological excavation of the Natufian culture in the Levant by the British archaeologist Dorothy Garrod, in the 1930s. In the context of Simone Fattal’s exhibition, it tells the story of a very long duration of telluric making and formal invention, often by women, deploying all of the documentary variation and inconsistency within the research as structural rhythm and sonic plenitude.”

Serien er en del av Re-Imagine Europe, delfinansiert av EU-programmet Kreativt Europa. Re-Imagine Europe er initiert av Sonic Acts (NL) og koordinert av Paradiso (NL) i samarbeid med Elevate Festival (AT), Lighthouse (UK), INA GRM (FR), Kontejner (HR), Landmark / Bergen Kunsthall (NO), A4 (SK), Disruption Network Lab (DE) og Ràdio Web MACBA (ES).

Om samtale- og opplesningsserien
Denne nye serien med online samtaler og opplesninger kommer som et direkte resultat av de begrensningene som er for live-arrangementer. Serien inviterer kunstnere til å snakke om temaer som er både sosialt og politisk relevant i deres eget arbeid og rundt vårt utstillingsprogram. Kunstnerene vi har invitert til samtaler er Annette Kierulf, Kobie Nel, Elsebet Rahlff og Maia Urstad, i tillegg til de tre opplesningene med Lisa Robertson, Elvia Wilk og Rebecca Tamás.

I sin egen tekst, Weeds: For the Natufians, beskriver Lisa Robertson den arkeologiske utgravningen av den natufiske kulturen i Levanten av den britiske arkeologen Dorothy Garrod på 1930-tallet. Sett opp mot Simone Fattals nye utstilling “Fix Your Gaze Upon Saturn’s Rings”, forteller den historien om en lang periode med jordlige fremstillinger og formmessige oppfinnelser, ofte av kvinner, og bruker variasjonen og inkonsekvensen i dokumentaren som strukturell rytme og lydstyrke.

Elvia Wilk vil snakke om rollespill og kunstverdenens politikk i forhold til Adelita Husni-Beys utstilling «Maktspill», og leser fra sin egen roman Oval. Boken, der handlingen er lagt til et fiktivt Berlin, tar opp spørsmål om sosialt spill, avpolitiseringen av kunsten, og forholdet mellom den kreative klassen og det urbane landskapet.

Rebecca Tamás leser fra sin første diktsamling, ‘WITCH’. Opplesningen er satt opp mot arbeidet til den bergenskbaserte kunstneren Kobie Nel og vil blant annet se nærmere på Tamás sin idé om sladder som en feministisk strategi i sitt egen forfatterskap.

Alle foredrag og opplesninger vil bli gjort tilgjengelige etter publisering

Lanseringsdatoer for episodene i serien:

Man 28. jun 18.00
Lisa Robertson, Weeds: For the Natufians

Ons 1. jul 18.00
Elvia Wilk, Reading from Oval

Lør 4. jul 18.00
Maia Urstad in conversation with Karen Werner

Man 6. jul 18.00
Kobie Nel in conversation with Julie Lillelien Porter

Ons 8. jul 18.00
Rebecca Tamás, Reading from Witch

Lør 11. jul 18.00
Annette Kierulf in conversation with Axel Wieder

Man 13. jul 18.00
Elsebeth Rahlff in conversation with Eva Rowson