Plattform: Oscar Tuazon og Lawrence "Ulaaq" Ahvakana

I anledning åpningen av Oscar Tuazons utstilling “Water School” i Bergen Kunsthall, var Alaska-kunstneren Lawrence R. `Ulaaq´ Ahvakana i samtale med Tuazon om deres kunstneriske praksis og inspirasjonskilder.

Plattform er Bergen Kunsthalls serie med forelesninger og debatter.