Plattform: Om infrastruktur; med Keller Easterling

Den anerkjente arkitekten, urbanisten og forfatteren Keller Easterling presenterer sitt arbeid om infrastrukturer, digitale formler og den urbane politikken som styrer våre liv og bevegelser i verden. Easterling vil ta for seg hovedtrekk fra sin siste forskningspublikasjon ‘Medium Design’.

Easterling mener at rommet fortsatt er et komplekst informasjonssystem og et uutnyttet medium for innovasjon. Medium Design bruker rommet til å diskutere og spinne omkring både romlige og ikke-romlige problemstillinger. Som et alternativ til samtidskulturens besettelse av å alltid ha hevd på rett svar, nødvendige bevis og universelle sannheter – noe Easterling mener er utilstrekkelige verktøy for å håndtere nåværende maktstrukturer – tilbyr ikke Medium Design dramatiske manifester eller begreper som er radikalt nye eller korrekte. I stedet er tanken bak Medium Design å hjelpe oss til å snu opp ned på våre sedvanlige tilnærminger til problemløsning, estetikk og politikk.

Keller Esterling er arkitekt, forfatter og professor ved Yale. Hennes seneste bøker og essays inkluderer ‘Extrastatecraft: The Power of Infrastructure Space’ (Verso, 2014), der hun undersøker global infrastruktur som et politisk medium, samt e-book-essayene ‘Medium Design’ (Strelka Press, 2017); ‘Subtraksjon’ (Sternberg, 2014). Andre bøker inkluderer: ‘Enduring Innocence: Global Architecture and its Political Masquerades’ (MIT, 2005) og ‘Organization Space: Landscapes, Highways and Houses in America’ (MIT, 1999). Hennes forskning og tekster var del av Venice Architecture Biennales i 2014 og 2018. Hun foreleser og stiller ut internasjonalt.

12. januar 2019 Kl.: 14:00