Plattform: Om å opprettholde sirkulasjon

Plattform: Om å opprettholde sirkulasjon.
lørdag 24. nov 14.00 – 18.00
Gratis og åpen for alle! Arrangementet vil holdes på engelsk.

Med Andrea Francke & Eva Rowson / Wish you’d been here, Anton Kats, Maia Urstad, Emma Wolukau-Wanambwa og Hannah Gillow-Kloster (Skeivt Arkiv / Norway’s national queer archive, Bergen).

Broadcasting live on Bergen Kringkraster FM 93,8 MHz and 1314 AM kHz.

Hensikten er å utforske, og stille spørsmålstegn ved, de makttstrukturer som sirkulerer og opprettholder historier og fortellinger.

Et spesielt Plattform-arrangement i forbindelse med Bergen Kunsthalls vinterutstilling On Circulation og en avslutning på årets Landmark-program med inviterte kunstnere, Who’s doing the washing up?. I et midlertidig lydstudio, satt opp av kunstnerne Maia Urstad og Anton Kats på Bergen Kunsthall, denne ettermiddagen samler vi kunstnere, forskere og aktivister for å reflektere over hvordan historier og fortellinger sirkuleres, registreres og arkiveres – og hvordan maktstrukturene som opprettholder denne sirkulasjonen eventuelt kan brytes til fordel for andre og nyere stemmer.

Hvordan bestemmer teknologien som er tilgjengelig for oss hvilke stemmer, historier og fortellinger som deles? Hvem er det som får muligheten til å formgi dette og hvem får lov til å bruke det? Hvilke stemmer blir tatt med og hvilke blir utelatt?

PROGRAMME

14.00 Welcome!

14.15 ‘Queer voices in the archive’ : Hannah Gillow-Kloster, Skeivt arkiv, Bergen

14.45 Emma Wolukau-Wanambwa

15.30 break

16.00 ‘Distant Voices Still Live’ : Maia Urstad

16.30 ‘After Joy’: Anton Kats

17.15 ‘Stickiness’ : Andrea Francke + Eva Rowson / Wish you’d been here

Hannah Gillow-Kloster er faglig leder av Skeivt Arkiv, Nasjonalt kunnskapssenter for skeiv historie, grunnlagt i 2012. Arkivet er en del av Institutt for spesialsamlinger ved Universitetet i Bergen. Skeivt arkiv samler, bevarer og formidler historien til de som har brutt normen for kjønn og seksualitet, og samfunnets reaksjon på disse «bruddene».

Emma Wolukau-Wanambwa er en kunstner, stipendiat i kunst ved Universitetet i Bergen, Norge og convener for the Africa Cluster of the Another Roadmap School. I sine filmer og installasjoner undersøker Wolukau-Wanambwa forskjellige verdensbilder i kjølvannet av kolonialismen i Øst-Afrika. I det pågående forskningsarbeidet samler hun materiale og spor fra regionens kulturelle, politiske og estetiske forbindelser med Europa, og bringer gjennom dette til overflaten strukturer av tvang og makt. Nylige / kommende utstillinger inkluderer: Bergen Assembly 2019 (Bergen), Women on Aeroplanes (The Showroom Gallery, London & Museum of Modern Art, Warszava). We Don’t Need Another Hero (10th Berlin Biennale of Contemporary Art).

Maia Urstad er en kunstner med base i Bergen, som arbeider i krysningen mellom lyd og visuell kunst. Hun var medlem av ska / new-wave-gruppen ‘Program 81’, som ga ut 4 plater og turnerte mellom 1979-84. Teknologisk utvikling og kommunikasjonsteknologi er fremtredende tema i prosjektene hennes. Hun bruker radio som et viktig lydlig, visuelt og konseptuelt element når hun kommenterer den nåværende teknologienes midlertidige natur, og undersøker hvilke spor og historier vi legger igjen når nye oppfinnelser blir del av våre daglige liv. I 2017 ble hun utnevnt som City Sound Artist of Bonn, og gjennom hele 2018 stiller hun ut “Time-Tone-Passages”, en 40-kanals stedsspesifikk lydinstallasjon basert på materiale fra radioarkivet Deutsche Welle, Tyskland. Hun er del av det internasjonale lydkunstkollektivet Freq_out, kuratert av CM von Hausswolff, og hun var også en av grunnleggerne av Lydgalleriet, Bergen.

Anton Kats er en kunstner, musiker og danser født i Ukraina, men nå basert i Berlin, Tyskland. Hans praksis springer ut fra uformelle hverdagslige relasjoner, knyttet til det å vokse opp i et pulserende nabolag i Kherson, Ukraina, og videre gjennom en form for identitetssøking mot Europa. Kats utforsker radiomediet gjennom konseptene ‘narrowcast’ og ‘concrete listening’, og er opptatt av selvorganisering og selvlæring. Hans prosjekter tar ofte form av samarbeidsintervensjoner, installasjoner og soniske skulpturer, forestillinger, læringssteder og offentlige programmer. Hans arbeid har vært presentert på arenaer som Serpentine Galleries, Tate, Victoria & Albert Museum, The Showroom Gallery, London, samt dokumenta 14 i Athen og Kassel.

Andrea Francke er en peruviansk kunstner basert i London. Hennes arbeid bruker sosial kunstpraksis og pedagogiske metoder for å undersøke strukturer og utfordre antagelser om inkluderinger og eksklusjoner som skapes. Pågående prosjekter innebærer en FOTL, et toårig oppdrag for å utvikle Gasworks ‘(London) evalueringsramme for deres prosjekter. FOTL er et samarbeid med Ross Jardine, som refererer til administrative systemer, byråkrati, policy-skaping og utopiutvikling som potensielle arenaer for politisk forandring. Tidligere prosjekter inkluderer Invisible Spaces of Parenthood, et samarbeid med Kim Dhillon som utforsker mors- / foreldreskap og omsorgsarbeid, særlig i forhold til de tidligste års omsorg, og Piracy Project, et internasjonalt publiserings- og utstillingsprosjekt utviklet i samarbeid med Eva Weinmayr. Her utforskes de filosofiske, juridiske og praktiske konsekvensene av piratkopiering, med fokus på hvordan intellektuell eiendom er konstruert, distribuert eller benektet.

Eva Rowson er kurator for Landmark, Bergen Kunsthall. Hennes arbeid som kunstner, produsent og kurator er organisert omkring spørsmål knyttet til hvordan vi arrangerer prosjekter, samarbeider og bygger organisasjoner – og hvordan vi forholder oss til den arbeidskraft og de strukturer som støtter dette. Denne forskningen ligger til grunn for langsiktige og pågående samarbeidsprosjekter, som stue-prosjektrommet 38b, med Luke Drozd, samt ‘Como imaginar una musea?’, et utviklende katalansk-spansk-engelsk prosjekt der hensikten er å gjenskape museet gjennom et feministisk perspektiv. Rowson var en av kunstnerne gjennom pilotåret til Open School East (London), Curator in residence ved BAR-prosjektet (Barcelona, 2017), og hun har arbeidet ved organisasjoner som The Showroom, TATE, Matt’s Gallery (London) og 2016 Bergen Assembly (Norge).

Wish You’d Been Here er et samarbeidsprosjekt mellom Andrea og Eva, som begynte i 2014. Hensikten med prosjektet var å reflektere over organisering og arrangering gjennom å gjøre det selv. WYBH fokuserer på å undersøke hvilke strukturer for omsorg og arbeid som «får ting til å skje» og drifte institusjoner. Hvordan involveres, støttes eller utnyttes ulike organer? Hvordan reproduserer, repeterer eller utfordrer forskjellige strukturelle organisatoriske og arrangementsmessige valg disse parametrene? Hvordan blir arbeidskraft synlig eller usynlig i disse prosessene, og med hvilke konsekvenser? Og, kan vi bry oss uten å fetisjere arrangementet som en tjeneste fra institusjonens side, men heller som et mål for politisk handling?

Foreningen Bergen Kringkaster har som formål å samle kringkastings- radiohistorisk,- og radioteknisk interesserte til aktiviteter rundt den fredede «LKB Bergen Kringkaster» på Frudalsmyrene, Grensedalen, 5306 Erdal i Askøy kommune. Formålet og det arbeid som er utført av den tidligere «Forening for de Teletekniske Samlinger» skal videreføres og alle objekter i samlingen holdes samlet i god forvaring. Foreningen vil arbeide for å gjøre den gamle «LKB Bergen Kringkaster» bedre kjent blant allmennheten, ved kringkasting, amatørradio (LA1ASK) og andre radioaktiviteter. Arbeidet skal foregå i nært samarbeid med eieren Askøy kommune.

On Circulation Platform series:

On Circuits and Networks 17. nov 13:00 – 18:00 Gratis
En ettermiddag med diskusjoner og presentasjoner av Staci Bu Shea, Tyler Coburn, Zachavry Formwalt, Sam Lewitt, Ellef Prestsæter, Sean Snyder, Ulla Wiggen

On Maintaining Circulation, 24. nov., 14:00 – 18:00
En undersøkelse av de maktstrukturer som sirkulerer historier og narrativer. Med Andrea Francke / Wish you’d
been here, Anton Kats, Maia Urstad, Emma Wolukau-Wanambwa,
Skeivt Arkiv, Bergen.

On Distribution, 8. des., 19:00, Free
En diskusjon om selvorganiserte distribusjonsnettverk, med kunstnerne Joar Nango og Tanya Busse om prosjektet «The Nomadic Library», og flere.

On Infrastructure – Keller Easterling, Medium Design, 12. jan. 19, 14:00, Free
Den kjente arkitekten ogurbanisten Keller Easterling om
infrastrukturene, de digitale formlene og den urbane
politikken som styrer verden.

‘Who’s doing the washing up?’ er Landmarks 2018-program for live prosjekter. I løpet av året har Bergen Kunsthall invitert kunstnere til å tenke sammen med oss på mulige organisasjonsmodeller og kommunikasjonsmetoder. Tittelen på prosjektserien – “ Who’s doing the washing up?” – brukes til å ta opp spørsmål som ofte ikke nevnes når man forestiller seg en ny fremtid og hvem som skal ha en stemme her, hvilke typer arbeid blir verdsatt, og hvem gjør jobben for å opprettholde disse fremtidige visjonene?

Støttet av Re-Imagine Europe, delfinansiert av the Creative Europe Programme of the European Union.

19. November 2018