Plattform: Mari Slaattelid i samtale med Gunnar Danbolt

Plattform har gleden av å invitere til en samtale mellom Mari Slaattelid og Gunnar Danbolt, i forbindelse med Festspillutstillingen 2019 «Kystverket» av Slaattelid. Samtalen vil foregå på norsk.

Utstillingen «Kystverket» består av nesten utelukkende nye arbeider, laget av Mari Slaattelid spesielt for Bergen Kunsthalls saler. Tittelen gjenspeiler det bærende motivet i mange av de nye maleriene: et kystlandskap med en lanterne (sjømerke), og – i silhuett mot himmelen – en operatør som justerer lyssignalet. Med en klar resonans i sin geografiske lokalisering på kysten av Vestlandet, kan utstillingen sees som en stedsspesifikk respons på Festspillutstillingen som utstillingsoppdrag. Over en serie malerier, som alle tar utgangspunkt i samme tema, utforsker Slaattelid et vidtspennende vokabular av malerisk språk. Motivet, der en gjenstand i naturen blir antropomorf tegn-sender, deler hun med kollegaer fra kunsthistorien, som August Strindberg og Peder Balke i nordisk maleri. Slaattelids bearbeidelse er først og fremst slående singulær fra bilde til bilde. Lanternens særegne trekantform, som fremmedelement i landskapet, i kombinasjon med mannsfiguren som befinner seg høyt over bakken, er en ikonisk sammenstilling, overskridende og på samme tid ytterst prosaisk.

Mari Slaattelid er utdannet ved kunstakademiene i Bergen, Oslo og Düsseldorf, og bor og arbeider i Oslo. Tidligere utstillinger inkluderer blant andre STANDARD (OSLO), Oslo; Astrup Fearnley Museet, Oslo; Nasjonalmuseet, Oslo; Linköping konsthall, Linköping; Henie Onstad Kunstsenter, Bærum; Stavanger Kunstmuseum; Statens Museum for Kunst, København; Museum of Contemporary Art Kiasma, Helsinki; CAC, Vilnius; Malmö Kunstmuseum, Malmö; og Galleria d´Arte Moderna Bologna, Bologna.

Gunnar Danbolt er en norsk kunsthistoriker, som har utviklet kunstteori og kunstpedagogikk som sine spesialiteter. Han er kjent som en god formidler som i skrift og tale har spredt kunnskap om kunst og kunstproblemer vedrørende alle epoker.
Danbolt ble mag.art. i kunsthistorie i 1971. Han har siden 1972 virket ved Universitetet i Bergen, der han ble professor i europeisk kunsthistorie i 1984. Danbolt har utgitt en rekke kunsthistoriske publikasjoner, og har vært sterkt deltakende i mediebildet, blant annet i radioprogrammet Kunstreisen.

Vi vil også gjerne invitere til et Plattform med Sigrun Åsebø den 10. august kl.14:00.

Plattform er Bergen Kunsthalls egen forelesningsserie knyttet til vårt utstillingsprogram og øvrige samtidige diskusjoner. Støttet av Fritt Ord.

25. mai 2019 Kl.: 14:00