Plattform: Joar Nangoi samtale med Candice Hopkins

Joar Nango i samtale med kurator, skribent og forsker Candice Hopkins.

Dette arrangementet foregår kun online.

Samtalen er i forbindelse med Joar Nangos Festspillutstilling 2020 som åpnet 4. september og står til 8. november.

Den samisk-norske kunstneren Joar Nango er årets Festspillkunstner i Bergen Kunsthall. Nango er opprinnelig utdannet arkitekt. Hans prosjekter fungerer som laboratorier for en undersøkende praksis preget av fleksibilitet, pragmatisme og tilpassing til naturen, inspirert av erfaringer og tradisjoner fra kunstnerens bakgrunn. Fremfor å presentere utstillingen som et ferdig produkt, bruker Nango utstillingsrommet som en arena for sosiale prosesser. Steder og situasjoner skapes med utgangspunkt i improvisasjon, kollektiv handling og direkte forhandlinger med den lokale konteksten. Arkitektoniske omgivelser sees i sammenheng med maktstrukturer i den styrende kulturen, og som et utgangspunkt for mulige endringer. Utstillingen rommer flere av Nangos pågående samarbeidsprosjekter, inkludert et samisk arkitekturbibliotek (Girjegumpi), en skulptur laget av deler fra bilen til arkitektkollektivet FFB, og serien Post-Capitalist Architecture TV som ble laget i forkant av Festpsillutstillingen i samarbeid med Ken Are Bongo.

Prosjektet rommer også en serie arrangementer, med blant annet konserter av Avant Joik og Raven Chacon og performance av Carte Blanche.

En ny bok vil bli utgitt i anledning utstillingen, med bidrag fra Mathias Danbolt, Dimitris Dalakoglou, Candice Hopkins, Sigbjørn Skåden og Axel Wieder.

Festspillutstillingen er en av Norges viktigste samtidskunstutstillinger, og regnes som det mest prestisjefylte utstillingsoppdraget for en norsk kunstner i sitt hjemland. Kunstneren velges av Bergen Kunsthall, og Festspillutstillingen har vært vist og produsert av Bergen Kunsthall hvert år siden 1953.

Plattform er Bergen Kunsthalls serie med forelesninger og debatter.

24. oktober 2020 Kl.: 14:00
Online