Plattform: Joar Nango i samtale med Axel Wieder

Velkommen til denne samtalen mellom Axel Wieder, direktør ved Bergen Kunsthall, og Joar Nango i forbindelse med åpningen av årets Festspillutstilling.

Begrensede plasser av smittevernshensyn. Du må melde deg på her i forkant.

Ikke møt opp dersom du føler deg uvel eller har symptomer på luftveisinfeksjon. Vi minner ellers alle om 1-metersregelen og god håndhygiene for å hindre smittespredning.

Den samisk-norske kunstneren Joar Nango er årets Festspillkunstner i Bergen Kunsthall. Nango er opprinnelig utdannet arkitekt. Hans prosjekter fungerer som laboratorier for en undersøkende praksis preget av fleksibilitet, pragmatisme og tilpassing til naturen, inspirert av erfaringer og tradisjoner fra kunstnerens bakgrunn. Fremfor å presentere utstillingen som et ferdig produkt, bruker Nango utstillingsrommet som en arena for sosiale prosesser. Steder og situasjoner skapes med utgangspunkt i improvisasjon, kollektiv handling og direkte forhandlinger med den lokale konteksten. Arkitektoniske omgivelser sees i sammenheng med maktstrukturer i den styrende kulturen, og som et utgangspunkt for mulige endringer. Utstillingen rommer flere av Nangos pågående samarbeidsprosjekter, inkludert et samisk arkitekturbibliotek (Girjegumpi), en skulptur laget av deler fra bilen til arkitektkollektivet FFB, og serien Post-Capitalist Architecture TV som ble laget i forkant av Festpsillutstillingen i samarbeid med Ken Are Bongo. Prosjektet rommer også en serie arrangementer, med blant annet konserter av Avant Joik og Raven Chacon og performance av Carte Blanche. En ny bok vil bli utgitt i anledning utstillingen, med bidrag fra Mathias Danbolt, Dimitris Dalakoglou, Candice Hopkins, Sigbjørn Skåden og Axel Wieder.

Festspillutstillingen er en av Norges viktigste samtidskunstutstillinger, og regnes som det mest prestisjefylte utstillingsoppdraget for en norsk kunstner i sitt hjemland. Kunstneren velges av Bergen Kunsthall, og Festspillutstillingen har vært vist og produsert av Bergen Kunsthall hvert år siden 1953.

Joar Nango er født i Alta i 1979 og bor og arbeider i Tromsø. Han er utdannet arkitekt fra NTNU i Trondheim, Bergen Arkitekthøgskole (BAS) i Bergen og Weissensee Kunsthochschule i Berlin. Arkitektkollektivet Felleskapsprosjektet å Fortette Byen (FFB), som består av Joar Nango, Eystein Talleraas og Håvard Arnhoff, ble etablert i 2010 og ble i 2012 nominert av Norsk Form som årets unge arkitekter. For tiden er Nango deltaker i forskningsprogrammet «The Summer Institute», hvor han utvikler et prosjekt for STAGES biennalen som organiseres av Plug In ICA i Winnipeg, Canada.

Nango har hatt separatutstillinger ved The SAW Gallery (Ottawa), Western Front (Vancouver), Barents Spektakel (med Tanya Busse, Kirkenes), Bildmuseet (med FFB, Umeå), Sámi dáiddaguovddáš / Samisk senter for samtidskunst, SDG (Karasjok), Knipsu (Bergen) med flere. Han har deltatt på gruppeutstillinger ved blant annet OCA – Office for Contemporary Art Norway (Oslo), Tensta Konsthall (Stockholm), Dronning Sonjas KunstStall (Oslo), Nasjonalmuseet – arkitektur (Oslo), Sydhavn Station (København), Tromsø Kunstforening og Norsk Skulpturbiennale 2013 (Oslo). I 2017 presenterte han prosjektet «European Everything» på Documenta14 (Athen og Kassel), og i 2018 var han årets Festspillprofil ved Festspillene i Nord-Norge. I Norge har hans offentlige kunstprosjekt for Kvam kommune i Gudbrandsdalen mottatt mye oppmerksomhet det siste året – et prosjekt som ble utviklet av gruppen «Fellesskapsprosjektet å fortette byen» (FFB) og ferdigstilt sommeren 2019. Nango var, i samarbeid med Tanya Busse, også en av kunstnerne i gruppeutstillingen «On Circulation» på Bergen Kunsthall i 2018 hvor de bidro med en presentasjon av sitt pågående samarbeidsprosjekt «The Nomadic Library».

Kurator og skribent Axel Wieder er den nåværende direktøren ved Bergen Kunsthall og en av kuratorene bak Festspillutstillingen. Han har tidligere vært direktør ved Index – the Swedish Contemporary Art Foundation in Stockholm (2014–2018), Head of Programme and Curator of Exhibitions ved Arnolfini Center of Contemporary Arts i Bristol, kunstnerisk leder for Künstlerhaus Stuttgart og i 2010 arbeidet han som Visiting Curator ved Ludlow 38, Goethe-Institut New York. I 1999 var han en av grunnlegerene av den spesialiserte bokbutikken og presentasjons plattformen pro qm i Berlin. Wieder studerte kunsthistorie og kulturteori ved Univeritetet i Köln og Humboldt Universitetet i Berlin. Han har hatt forelesningsstillinger ved flere universiteter og kunstakademier, blant annet Bauhaus-Universität Weimar, og har i tilleg gitt ut bøker og skrevet for kataloger, antologier og tidsskrifter som Texte zur Kunst, Frieze, Mousse og Spike.

5. september 2020 Kl.: 14:00
Upstairs, Online