Plattform: Earthworks kunstnersamtaler

I forbindelse med utstillingen «Earthworks», inviterer Bergen Kunsthall deg til en ettermiddag med samtaler. To paneler vil utforske sentrale temaer i prosjektet, det første samtalen vil fokusere på urfolksmotstand og det andre på den historiske arven etter tidlige miljøbevegelser. I den tredje delen vil de to redaktørene av OEI Magazine, Jonas (J) Magnusson og Cecilia Grönberg, guide oss gjennom deres utstillingsbidrag om nordisk Land Art.

14:00 Carola Grahn and Sissel M. Bergh
14:30 Sophia Luna Portra, Inghild Karlsen and Rasmus Thor Christensen
15:30 OEI Magazine, Jonas (J) Magnusson and Cecilia Grönberg (ikke videostrømmet)

Plattform
Plattform er Bergen Kunsthalls serie med foredrag, debatter og samtaler. Disse involvere fremtrende kunstnere, kritikere og teoretikere. Inngang er gratis.

Lør 27. jan 2024
14:00
Språk: Engelsk