Espen Gleditsch og Dag Erik Elgin i samtale

Plattform presenterer en samtale med Espen Gleditsch og Dag Erik Elgin, i forbindelse med Gleditsch sin utstilling “Polymorphous Magical Substance”.

I “Polymorphous Magical Substance” presenterer Espen Gleditsch en ny tolkning av sin egen utstilling fra 2016, som først ble vist ved Kunstnerforbundet i Oslo. Utstillingen består av en serie polaroidfotografier av modernistisk arkitektur. Gleditsch vektlegger de maleriske sidene ved arkitekturen, i skjæringspunktet mellom det konkrete og det abstrakte, i møtet mellom lys, farge, form og flate. Det intime polaroidformatet tillater ingen form for etterbehandling og justering i etterkant. Det gjengir heller ikke farger nøyaktig slik de er i virkeligheten, men skaper sitt eget fargeskjema.

Espen Gleditsch bor og arbeider i Oslo. Han er utdannet fra Kunstakademiet i Oslo (MA, 2015).

Dag Erik Elgin arbeider med en pågående undersøkelse av maleriets historie i spenningsfeltet mellom modernismens idealer og samtidens visuelle uttrykk. Arbeidet er forankret i maleri som daglig praksis og verktøy for historisk analyse, og tekstproduksjon inngår som en vesentlig komponent. Av aktuelle utstillinger kan nevnes: The Armory Show, New York 2017, Originals Grisaille, OSL Contemporary 2017, Expanding Frontiers, Fondation Hippocréne Paris 2016, In search of Matisse, Henie Onstad Kunstseter (HOK) 2015, Black Mountain-An interdisciplinary Experiment, Hamburger Bahnhof Berlin 2015. Elgin ble tildelt Carnegie Art Award 2014 og var professor ved Kunstakademiet i Oslo 2010-2016.

I forbindelse med samtalen lanseres boken Polymorphous Magical Substance, som utgis av forlaget HEAVY Books. Utgivelsen er en selvstendig artist book som tar utgangspunkt i samme prosjekt som presenteres på Bergen Kunsthall. Boken rommer et utvidet utvalg fotografier fra prosjektet, og utstillingsrommets malte vegger er videreført i bokens sider.

9. Juni 2017