Christopher Heuer - The Vagrant Aesthetic

Plattform: Christopher Heuer ‘The Vagrant Aesthetic’
+ Boklansering: Andrea Büttner ‘Beggars’
Lørdag 13. oktober kl. 14.00
Gratis for alle

Foredraget vil være på engelsk.

Velkommen til foredrag av lektor i kunsthistorie, Christopher Heuer (University of Rochester, USA), som utforsker gamle og nye ideer om det “fattige” bildet. Boken The Liber Vagatorum fra det 16. århundre, ble skrevet for å karakterisere, men også advare mot, vagabonden. Boken og dens illustrasjoner gjenspeiler forandringen av gamle ideer om veldedighet under Reformasjonen, hvor oppfatningen av ansvar og omsorg forandret seg betydelig.

Ved å ta for seg disse bildene, og andre eksempler på fattigdomsskildringer og deres kontekster, undersøker Heuer hvordan de urolige bildene gir gjenklang i dag, både innenfor kunstpraksisen så vel som i et samfunn preget av konstant presisjon. Innlegget er i tid tilpasset utgivelsen av Andrea Büttners publikasjon Beggars, som tar for seg kunstnerens forskning på representasjon av fattigdom, med nye tekstlige bidrag fra Anne Carson, Christopher P. Heuer og Linda Nochlin.

Christopher P. Heuer er lektor i kunsthistorie ved University of Rochester (USA), der han underviser i visuelle og kulturelle studier. Han har vært Samuel H. Kress Fellow ved Kunsthistorisch Instituut for Rijksuniversiteit, Henkel-Stifting Fellow ved Humboldt-Universität (Berlin, Tyskland), og han har hatt stillinger ved Departments of Art & Archaeology, Columbia University (2005-2007) og Princeton University (2007-2014). Frem til 2017 ledet han Clark Art Institute’s Research and Academic Program (Williamstown, Massachusetts). Heuer er forfatteren av The City Rehearsed: Object, Architecture and Print in the Worlds of Hans Vredeman de Vries (New York og Oxford 2009) og medforfatter av Vision and Communism (New York, 2011). Hans nye bok, Into the White, vil komme ut på Zone Books / MIT Press tidlig i 2019. Heuer er grunnlegger av Our Literal Speed, et kunst- og mediekollektiv basert i Selma, Alabama, USA.

10. Oktober 2018