Ar Utke Ács (28 Nov - 11 Dec 2022)

 ©Photy by Märta Thisner

Ar Utke Ács jobber som kunstner innen samtidsdans og med en utvidet forståelse av koreografi.

Hen arbeider med kroppens poetikk og politikk i sømmene av performance, dramaturgi, tekst, installasjon, det sosiale og det imaginære. Ács har en utdanning i dans fra Stockholms konstuniversitet og er for tiden basert i København og Stockholm.

Hen jobber innenfor scene- og billedkunst som danser, arrangør og artist, lokalt og internasjonalt. Ved Bergen Kunsthall skal Ács jobbe med echoes – et prosjekt som er et affektlandskap, et koreografisk stykke som fordyper utøvere så vel som publikum gjennom responsive danser og taktil installasjon.

Med støtte fra Svenska Kulturrådet, Nordisk Kulturkontakt og administrert av Interim kultur.

Foto: Märta Thisner / Kostyme/Scenografi: Tove Dreiman