Journal

Ifrah Osman (hun/ henne) er Live Program Aspirant på Bergen Kunsthall, som en del av Aspirantordningen til Kulturrådet 2022-2023!

 ©Ifrah Hassan Osman

Ifrah Osman (hun/ henne) er Live Program Aspirant på Bergen Kunsthall, som en del av Aspirantordningen til Kulturrådet 2022-2023.

Osman har en bachelor i Fred og Konfliktstudier fra Oslo Nye Høgskolen. Studiene danner grunnlaget for kompetanse til å forstå og analysere internasjonale forhold og hendelser. Hun har reist til land med pågående konflikter for observasjon og forskning, for å forstå hva som forårsaker kriger og hvorfor fred er vanskelig å skape. Dette banet vei for en karriere som kulturarbeider, der hun fort så hvordan kunst og kultur er en av få faktorer med positiv påvirkning i fredsskapende arbeid.

Ifrah interesserer seg i forholdet mellom mennesker i møte med kunsten, og hvordan kunsten tilgjengeliggjøres for flere. Hun utforsker kontroversielle tema gjennom dialog — der involvering er i fokus. I tillegg til samtaler, ønsker hun å utforske kuratoriske metoder som relasjonell estetikk da dette kan bidra til å utfordre strukturene i den etablerte kunstverden.

For tiden utvikler hun to samtaler som er en del av serien: “If we were thrown into the meltin’ pot, would we tie a true lovin’ knot?” som tar for seg den overveldende bruken av ordet “identitet” i arbeidet kunstneren selv lager.


Velkommen, Essia!

Bergen Kunsthall er veldig stolte over å ønske Essia Hidoussi (hun/henne) velkommen som vår første produsent for mangfold og inkludering!

Essia Hinds ©Essia Hinds

BKH er veldig stolte over å ønske Essia Hidoussi (hun/henne) velkommen som vår første produsent for mangfold og inkludering! Stillingen er utrolig viktig for oss. Derfor er vi glade for å kunne jobbe med Essia. Hennes arbeid setter søkelyset på institusjonelle strukturer og hvordan disse påvirker mangfoldsledelse. Hun jobber med hvordan interne aspekter påvirker det eksterne.

Essias ansvar er å utvikle retningslinjer og prosedyrer som viktige elementer i å fremme en kultur for rettferdighet og inkludering ved Bergen Kunsthall. Hun setter i gang nye kunstneriske prosjekter og engasjerer seg i eksisterende prosjekter i alle delene av institusjonen. Sammen med sine kolleger skaper hun ulike og konkrete tiltak for avdelingene.

I tillegg etableres viktige institusjonelle nettverk som utvider og deler informasjon og erfaring med andre institusjoner på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Nylig deltok hun på Diversify Nordic Summit, en konferanse om mangfold, likestilling, inkludering og tilhørighet. I oktober skal hun delta i EDI Global Forum for Education and Integration hvor tilgjengelighet, mangfoldsledelse, kunst og velferd, samt institusjonelle strukturer står i fokus.

Essia begynte sin karriere som førskolelærer, men ble raskt trukket til kunst- og kulturfeltet. Hun har drevet frilans de siste seks årene som produsent og frivillighetskoordinator for flere kunst- og musikkfestivaler i Bergen. Parallelt med arbeidet engasjerte hun seg i flere kunstprosjekter. Sist, men ikke minst, liker Essia å jobbe frivillig, svømme, spille trommer og stelle katten sin og sine planter.


Camille Norment er festspillkunstner 2023

25. mai — 20. august 2023
Pressevisning: tirsdag 23. mai 2023, 13:00

Foto av Don Stahl ©Photo by Don Stahl

Bergen Kunsthall har gleden av å presentere Camille Norment som festspillkunstner 2023.

Billedkunstner, komponist, musiker og performancekunstner Camille Norment er Bergen Kunsthalls festspillkunstner i 2023. Med én fot i kunstverdenen og den andre i musikken, utforsker Norment lyd og rom i relasjon til menneskekroppen. Hun har bodd i Norge siden 2004, og representerte Norge ved den 56. Veneziabiennalen i 2015 med det omfattende prosjektet Rapture som hun presenterte i Sverre Fehns berømte paviljong.

Norments kunstnerskap favner lydopptak, selvlagde instrumenter, skulptur, installasjon, tegning, performance, vokalensembler og orkestrering. Hennes multimediale konstruksjoner utforsker sosiokulturelle og psykologiske fenomener gjennom det hun kaller kulturell psykoakustikk, som handler om hvordan kontekst, form, rom og betrakterens kropp virker sammen i dannelsen av somatiske og kognitive opplevelser.

Festspillutstillingen ved Bergen Kunsthall vil være den hittil mest omfattende presentasjonen av Camille Norment i Norge. Utstillingen viderefører Norments mangeårige interesse for forholdet mellom soniske, arkitektoniske og materielle dimensjoner ved lyd og musikk. Hun vil presentere en omfattende multimedial komposisjon med lyd som brer seg over alle fire hovedgallerier som én stor installasjon. Utstillingen spiller på den særegne aktive akustikken i gallerirommene, som ikke er bygget med tanke på lydpresentasjoner. Slik utforskes selve arkitekturen som instrument.

“Vi gleder oss veldig til å vise frem dette prosjektet med Camille Norment. Hun er en av verdens mest anerkjente kunstnere innen det spennende og aktuelle feltet lydforskning. I hennes verk blir lyden følbar og synlig som del av komplekse sosiale prosesser – både som kommunikasjonsform og som en rent fysisk tilstedeværelse i våre omgivelser. Jeg er utrolig spent på å se og høre det hun skal utvikle til Bergen Kunsthalls vakre og utfordrende lokaler!” (Axel Wieder, direktør ved Bergen Kunsthall).

Om kunstneren
Norment har mastergrader i både billedkunst og interaktiv telekommunikasjon fra New York University, og har gått Whitney Independent Study Program i 1994–95. Hennes arbeid har nylig vært vist i soloutstillinger med bestillingsverk ved Dia Art Foundation i New York (2022–23), et av verdens viktigste visningssteder for samtidskunst; the David Logan Center for the Arts ved University of Chicago (2019); Oslo Kunstforening (2017); Temple Bar Gallery and Studios, Dublin (2017). Siden hennes deltagelse på Veneziabiennalen i 2015, har hun stilt ut ved biennalene Kochi-Muziris (2016), Montreal (2016), Lyon (2017) og Thailand (2018). Hun har også utført flere permanente offentlige installasjoner i Italia og Norge, deriblant ved Henie Onstad Kunstsenter og Holocaustsenteret i Oslo. Parallelt med sin kunstneriske praksis har Norment arbeidet med kunstnerisk utviklingsarbeid i kraft av sin stilling som prorektor for forskning ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Norments tilnærming til komposisjon inkluderer improvisasjonsmetoder fra blant annet jazz og folkemusikk, samt generative systemer brukt i kunstig intelligens og elektronisk musikk. Den siste tiden har hun jobbet spesifikt med vokalensembler og orkestrering, og vil avholde en serie performancer som del av utstillingen. Norment er også kjent for gruppen Camille Norment Trio, hvor hun opptrer sammen med Håvard Skaset og Vegar Vårdal. Trioen er kjent for sin bruk av bl.a. elektrisk gitar, glassharpe og hardingfele. Alle disse instrumentene har på ulike punkter i historien vært ansett som så kraftfulle at de har blitt forbudt. Slik kan deres opptredener forstås som ritualer som sammenkobler ulike historier om sensur og ideer om stemmens kraft adskilt i tid. I det siste har hun opptrådt ved en rekke sentrale institusjoner: The Armory, New York (med Craig Taborn, 2022, 2016); deriblant Munchmuseet, Oslo (med Vokalensemblet Oslo 14, 2021); Renaissance Society, University of Chicago (med Hamid Drake, 2019); og Walker Art Center, Minneapolis (med Craig Taborn, 2019), og to ganger med Ryuichi Sakamoto (Sapporo Arts Festival 2017, The Stone, New York, 2018).

Festspillutstillingen
Festspillutstillingen er en av Norges viktigste samtids­kunstutstillinger, og regnes som det mest prestisjefylte oppdraget for en norsk kunstner i sitt hjemland. Kunst­neren velges av Bergen Kunsthalls kuratoriske stab og har vært produsert og vistved Bergen Kunsthall hvert år siden 1953. Blant nylige festspillkunstnere finner du Marianne Heske (1993), Olav Christopher Jenssen (2000), Bjarne Melgaard, (2003), AK Dolven (2004), Elmgreen & Dragset (2005), Børre Sæthre (2007), Marianne Heier (2012), Gardar Eide Einarsson (2013), Ane Hjort Guttu (2015), Joar Nango (2020), Elisabeth Haarr (2021) og Lene Berg (2022).