Gardar Eide Einarsson
Versuchsstation des Weltuntergangs

Besøk vår bokbutikk INK, eller send e-post til publications@kunsthall.no for spørsmål om publikasjoner.

Gardar Eide Einarssons utstillingspraksis har det siste tiåret fulgt en svært konsekvent tematisk linje med en kontinuerlig sporing av det man kan kalle en “motstandens ikonografi”. De tegn og symboler man kan lese ut av Einarssons arbeider henviser ofte til fundamentale konfliktstrukturer mellom et kontrollsamfunn fra tiden etter 11. september 2001, og individets opprør og trussel mot sentralmakten. Samtidig viser Einarsson til historiske eksempler på tragiske, feilslåtte forsøk på å oppnå individuell frihet. Populærkulturens behandling av outsideridealet henter ofte sitt vokabular av myter, tegn og visualitet fra eksempler i virkeligheten hvor utslag av ekstrem individualisme har resultert i terrorisme og kriminalitet.

Denne boken er publisert i anledning utstillingen Versuchsstation des Weltuntergangs i Bergen Kunsthall, og er den første omfattende monografien over Einarssons kunstnerskap. Boken inneholder dokumentasjon av et rikt utvalg av arbeider fra hele 2000-tallet. Tre nyskrevne tekster gir ulike lesninger av Einarssons prosjekt. Bob Nickas plasserer leseren i et science fiction inspirert framtidsscenario, hvor en bok som viser seg å være en utstillingskatalog danner grunnlag for hovedpersonenes forsøk på å trenge inn i kunstnerens tegnunivers. Filosofen Nick Land skisserer en kompleks fortolkningshorisont i møte med Einarssons presise analyser av maktens språk, gjennom å utnytte og reaktivere den “post-minimalistiske” kunstens eget vokabular. Martin Herbert tar i sin tekst for seg Einarssons produksjon på 2000-tallet og viser hvordan han kontinuerlig problematiserer kunstens rest-potensiale som kritikk og politisk verktøy, innenfor en kunstinstitusjon som selv for lengst er avdekket som en maktstruktur i seg selv – gjennom å stadig peke på de kontradiktoriske opposisjonene mellom makt og motmakt, mellom motstand og repressiv toleranse.

Publisert av Bergen Kunsthall og Sternberg Press, 2013


Redaktører: Gardar Eide Einarsson, Steinar Sekkingstad og Solveig Øvstebø.

Kunstner: Gardar Eide Einarsson

Tekst: Martin Herbert, Nick Land, Bob Nickas
Forord: Steinar Sekkingstad og Solveig Øvstebø
Design: Blank Blank
Antall sider: 230

ISBN 978-3-943365-77-1
Hardcover: 27 × 21,5 cm 

Språk: Engelsk

Pris: NOK 290 / EUR 40