Utmark Fanzine #2

Besøk vår bokbutikk INK, eller send e-post til publications@kunsthall.no for spørsmål om publikasjoner.

Utmarks første utgave av Bergen Støyfest fant sted i 2009. Det var en todagers fest for alle som elsker høy og drøy lyd i mange varianter. Merzbow var tilbake i byen 10 år etter sitt første besøk, og legendariske band som Skullflower spilte for første gang på norsk jord, side om side ved helter som John Wiese og The Skull Defekts

Årets versjon, “The Jazkamer Edition”, tar festivalkonseptet enda et skritt videre og tilbyr tre konsertkvelder. Man skulle tro at en festival dedikert utelukkende til støy var smalt nok i seg selv, men denne gangen har vi smalnet ytterligere inn ved å fokusere på ett band i tre dager. Men det er likevel ikke helt sant, for i løpet av de tre kveldene vil man få oppleve konserter av en lang rekke artister fra hele verden. Fellesnevneren er at de kan knyttes til Jazkamer, Norges fremste premissleverandør på støyscenen det siste tiåret. Støyfesten gjenspeiler Jazkamers varierte output, og deres verdensomspennende nettverk.

At en Jazkamer-fest presenteres i Bergen er ingenting annet enn naturlig. Det var her bandet oppstod, og John Hegre, Jazkamers ene halvpart, holder til i byen. Det gjør også assosierte medlemmer som Jørgen Træen, Iver Sandøy, Ivar Bjørnson og Nils Drønen. Til Utmark og Bergen Støyfest har Hegre og Marhaug hentet flere av disse, i tillegg til artister fra Japan, Polen, Argentina og Frankrike. I denne fanzinen kan du lese mer om Jazkamers historie i Thor-Eirik Johnsens essay.

Utmark Fanzine #2
A Reasonable Guide
Selvprodusert fanzine i begrenset opplag
Publisert av Bergen Kunsthall i forbindelse med Utmark: Bergen Støyfest – The Jazkamer Edition 2011.
Redaksjon: Utmark og Jazkamer
Tekst: Thor-Eirik Johnsen og Lasse Marhaug
Design: Blank Blank
Antall sider: 36
Softcover: papir
Språk: Norsk
Pris: NOK 20

A Reasonable Guide – Selfmade fanzine in limited edition.