Tomo Savic-Gecan
Untitled, 2010

Tomo Savic-Gecan: Untitled 2010.  © Bergen Kunsthall
Tomo Savic-Gecan: Untitled 2010. © Bergen Kunsthall

Besøk vår bokbutikk eller send e-post til publications@kunsthall.no for spørsmål om publikasjoner.

Untitled, 2010 var et omfattende prosjekt i to deler, plassert i to ulike kunstinstitusjoner. Den ene delen befant seg i gallerirommet NO.5 i Bergen Kunsthall, den andre – som var den førstes eksakte speilbilde – befant seg i museet Jeu de Paume i Paris. Hver av delene besto av en nøyaktig rekonstruksjon av et allerede eksisterende rom i Jeu de Paumes bygning, men med en avgjørende forskjell: I hvert av rommene var en av veggene utstyrt slik at den beveget seg sakte, frem og tilbake på en forsvinnende liten skala, i forhold til hver enkelt besøkende som tredde inn i det andre rommet. Hvert av de to rommene ble en refleksjon av sin motpart, der bevegelsen i ett rom ble satt i gang av besøkende i det andre rommet.

Katalogen Tomo Savić-Gecan, Untiled 2010 ble gitt ut i samarbeid mellom Bergen Kunsthall og Jeu de Paume, og er Tomo Savić-Gecans første katalog. Publikasjonen reflekterer over utstillingsprosjektets doble natur ved å bli trykket i to versjoner. Ved første øyekast virker de to versjonene tilsynelatende identisk, men ved nærmere øyesyn vil man merke at katalogen som ble presentert i Bergen var på norsk og engelsk og at katalogen som ble solgt i Frankrike var på fransk og engelsk. På denne måten fortsetter publikasjonen å reflektere prosjektets konseptuelle undersøkelse av forskjellige steder og publikum. Begge versjonene inneholder en tekst av utstillingens kurator Elena Filipovic.

Publisert av: Bergen Kunsthall og Jeu de Paume, Paris, 2010
Redaksjon: Lætitia Moukouri/Jeu de Paume, Steinar Sekkingstad/Bergen Kunsthall
Kunstner: Tomo Savic-Gecan
Tekst: Elena Filipovic
Katalogdesign: Manuel Raeder og Manuel Goller
Antall sider: 64
ISBN: 978-8-29310-100-0
Softcover: 15 × 21 cm
Språk: Norsk / Fransk
Pris: NOK 95 / EURO 12

Related