Torbjørn Rødland
Fifth Honeymoon

Torbjørn Rødland ©Bergen Kunsthall
Torbjørn Rødland © Bergen Kunsthall

Tittel: Torbjørn Rødland Fifth Honeymoon
Utgitt av: Bergen Kunsthall, Bonniers Konsthall, Museum of Contemporary Art Kiasma og Sternberg Press
Kunstner: Torbjørn Rødland
Tekster: Sianne Ngai, Matias Faldbakken
Språk: Engelsk
Formgivning: Mark El-khatib
Sideantall: 136
Foto: Torbjørn Rødland
Pris: NOK300 / EUR32

Denne publikasjonen er laget i forbindelse med Torbjørn Rødlands utstilling “Fifth Honeymoon”, produsert av Bergen Kunsthall i samarbeid med Bonniers Konsthall, Stockholm, og Helsingfors’ Museum of Contemporary Art, Kiasma. Her vises 30 nye fotografier, samt en ny video; kunstnerens første på elleve år. Rødlands arbeider er fotografert utelukkende med og på analogt materiale, ofte iscenesatt i studio, og de innehar i dag en unik posisjon blant kunstneres billedbehandling. Fotografiene har en nesten ubehagelig tvetydighet; fullstendig bevisst den kraften bildene har gjennom sine glatte og normative formater, uttrykker de samtidig et oppriktig ønske om å fange de følelser og anstrøk av magi som er i spill i verden. Rødlands fotografier manifesterer det vi opplever som vakkert, og noen ganger frastøtende, men aldri på konvensjonelt vis. Rødland benytter seg av disse estetiske kategoriene og måtene de uttrykkes på; han konfronterer dem, kompliserer dem og overdriver dem, gjerne med motstridende begreper, som det uhyggelige, det ekle og det rotete/uoversiktlige.

Fifth Honeymoon inneholder alle verkene Torbjørn Rødland viste ved Festspillutstillingen 2018, samt nye essays av den amerikanske forfatteren og kulturteoretikeren Sianne Ngai og Rødlands kunstnerkollega Matias Faldbakken.

Related