Rosa Barba
Time As Perspective

Besøk vår bokbutikk INK, eller send e-post til publications@kunsthall.no for spørsmål om publikasjoner.

Rosa Barba – Time as Perspective er utgitt av Hatje Cantz i samarbeid med Bergen Kunsthall og Kunsthaus Zürich.

I boken presenteres de to utstillingskapitlene, Time as Perspective – Chapter 1 ved Kunsthaus Zürich og Time as Perspective – Chapter 2 ved Bergen Kunsthall, i sin fulle bredde og i sammenheng med flere relaterte utstillingsprosjekter. Boken inneholder et intervju med kunstneren, skrevet av utstillingenes kuratorer Solveig Øvstebø og Mirjam Varadinis, i tillegg til tekster av Laurie Anderson, Harun Farocki, Giovanni Ricciardi og Ingrid Wiener.

Rosa Barbas filmer behandler tid, ikke bare som en lineær fremadskridende bevegelse, men også som noe som utfolder seg lagvis i dybden. «Tidsperioder stablet oppå hverandre, i en form for geologisk ‘deep time’, ligger til grunn for mye av min tenkning omkring filmmediet», sier kunstneren selv. Filmen blir på denne måten som et avtrykk av tidens dybde, hvor man kan se eller fornemme en romlig struktur innover i historien, med alle dets lag og endringer.


«Tid som perspektiv» var også et styrende prinsipp i forholdet mellom de to utstillingskapitlene i Zürich og Bergen. Utstillingen ble reposisjonert med et nytt «perspektiv» i hvert av kapitlene, med utgangspunkt i institusjonenes ulike arkitektur.

Utstillingen og boken henter sin tittel fra en ny 35-mm film, laget spesielt for utstillingene I Bergen Kunsthall og Kunsthaus Zurich. Opptakene ble gjort våren 2012 i Texas – og reflekterer kunstnerens fascinasjon for ørkenlandskap, som hun tilnærmer seg fra et nærmest arkeologisk perspektiv, på jakt etter tidens inskripsjoner i landskapet.

Publisert av Hatje Cantz i samarbeid med Bergen Kunsthall og Kunsthalle Zürich, 2013
Redaktør: Mirjam Varadinis og Solveig Øvstebø.
Kunstner: Rosa Barba
Tekst:Laurie Anderson, Harun Farocki, Giovanni P. Ricciardi, Ingrid Wiener, og Solveig Øvstebø og Mirjam Varadinis i samtale med Rosa Barba
Katalogdesign: Frieda Luczak.
Antall sider: 255
ISBN: 978-3-7757-3560-5
Hardcover: 24,5 × 19,5 cm
Språk: Engelsk
Pris: NOK 285 / EUR 35