Knut Åsdam
The Long Gaze, The Short Gaze

Besøk vår bokbutikk INK, eller send e-post til publications@kunsthall.no for spørsmål om publikasjoner.

Knut Åsdam har i flere tiår arbeidet uavhengig og kompromissløst med sitt kunstneriske prosjekt og regnes i dag som en av våre mest sentrale samtidskunstnere innenfor film- og videokunst. Denne boken er et resultat av arbeidet med Åsdams Festspillutstilling i Bergen Kunsthall i 2010, og tar utgangspunkt i produksjonen av de nye filmene Abyss og Tripoli (begge fra 2010).

Begreper som forandring og forflytning utgjør et tematisk rammeverk for de fleste av Åsdams arbeider. Forflytning handler i Åsdams filmer og fotografier blant annet om migrasjon av mennesker mellom landområder, eller om fysisk bevegelse og kroppslig erfaring av arkitektur i urbane omgivelser. Arbeidene refererer til en grunnleggende bevissthet om at arkitekturens betydning er omskiftelig og at den oppleves og uttrykkes ulikt av forskjellige sosiale grupperinger. Forandring er et viktig stikkord både i henhold til sosiale, økonomiske, språklige, psykologiske, identitetsmessige og arkitektoniske endringsprosesser. Kanskje i enda større grad enn tidligere er stedene som portretteres i de nye filmene Abyss og Tripoli sentrale i seg selv, ikke bare som generiske urbane omgivelser, men i sær også med tanke på deres distinkte historier, demografiske forhold og arkitektur.

Åsdam har lenge arbeidet med å utforske alle bestanddelene i filmens språk, og som en konsekvens av dette har det filmatiske også blitt et sentralt tema i denne boken. Under tittelen “The Long Gaze, the Short Gaze” presenterer denne publikasjonen en samling tekster som ikke bare tar for seg de nye filmene, men også plasserer dem inn i en retrospektiv sammenheng med hele Åsdams filmproduksjon fra 2000-tallet.

Publisert av: Bergen Kunsthall og Sternberg Press, 2011
Redaksjon: Knut Åsdam, Solveig Øvstebø, Steinar Sekkingstad
Kunstner: Knut Åsdam
Tekster: Philippe Pirotte, Simon Sheikh, Kaja Silverman
Katalogdesign: Blank Blank
Antall sider: 284
Antall farge illustrasjoner: 150
ISBN: 978-1-934105-28-3
Hardcover: 20.5 × 26.5 cm
Språk: Norsk / Engelsk
Pris: 250 NOK/ 32 EUR