Mark Manders
The Absence of Mark Manders

Besøk vår bokbutikk INK, eller send e-post til publications@kunsthall.no for spørsmål om publikasjoner.

Mark Manders har utviklet sine skulpturelle installasjoner siden slutten av 1980-tallet. Hans omfattende produksjon kan på mange måter oppfattes som ett helhetlig verk, der hver utstilling blir fragmenter av det Manders selv omtaler som et selvportrett.

Selvportrettet må i denne sammenhengen forstås som et omfattende kontinuerlig prosjekt, der kunstneren forsøker å oversette sin egen eksistens, sine tanker og følelser, til ordløse, assosiasjonsrike, tredimensjonale bilder. Forholdet mellom det tenkte og det materielt tilstedeværende er en kjerne i Manders’ arbeider. Som om tankens kraft kan manifestere seg fysisk og romlig, fremstår Manders’ skulpturer som et nettverk av et individs tanker, lagt frem for betrakterne som ulike materialiseringer av det tenkte.

Til utstillingen The Absence of Mark Manders utarbeidet kunstneren en helhetlig installasjon, som sammen med arbeider fra 1990 til 2005 utgjorde en grundig presentasjon av Manders kunstnerskap. Disse arbeidene blir presentert i katalogen som bærer samme navn som utstillingen. I tillegg til essayer av Stephan Berg og Mirjam Varadinis, har Mark Manders selv beskrevet flere av verkende som er avbildet i katalogen.

Publisert av: Hatje Cantz i samarbeid med Bergen Kunsthall Kunstverein Hannover, S.M.A.K og Kunsthaus Zürich, 2008
Redaksjon: Stephan Berg, Solveig Øvstebø, Philippe Van Cauteren, Mirjam Varadinis
Kunstner: Mark Manders
Tekster: Stephan Berg, Solveig Øvstebø, Philippe Van Cauteren, Mirjam Varadinis, Mark Manders, Douglas Fogle
Katalogdesign: Roger Willems and Mark Manders, Roman Publications, Amsterdam (with thanks to Johan Thermænius)
Sidetall: 278
Antall illustrasjoner: 324
ISBN: 978-3-7757-2031-1
Softcover: 26 × 20 cm
Pris: NOK 250/EUR31