Marianne Heier
Surplus

Besøk vår bokbutikk INK, eller send e-post til publications@kunsthall.no for spørsmål om publikasjoner.

Marianne Heiers kunstneriske prosjekter forholder
seg direkte, sylskarpt og nøkternt til sosiale, politiske og økonomiske strukturer i vår egen samtid. Gjennom en kunstproduksjon preget av intervensjoner og egen aktiv deltakelse, utfordrer hun gjengse oppfatninger om kunstens rolle og hvordan den vises og formidles. Det hvite gallerirommet blir ofte forlatt til fordel for offentlige institusjoner, kontorer og fellesarealer. Hennes verker manifesterer seg så i kontakt med den arenaen som undersøkes og i relasjon til de koder og implikasjoner som eksisterer rundt det gitte stedet.

For første gang i Festspillutstillingens snart 60 år lange historie
ble 2012-prosjektet i sin helhet flyttet
 ut av institusjonens utstillingsrom. Med utstillingen «Surplus» viste Marianne Heier at Festspillutstillingen ikke bare er en tradisjonsrik utstilling i norsk kunsthistorie, men at den også er
 en aktiv og utprøvende plattform der kunstnere gis rom til å på ulike måter kommentere konteksten og samfunnsmessige strukturer rundt kunsten. Til «Surplus» produserte Heier to nye verk, skulpturen Vima og performancen Diamant. Denne antologien er også en viktig del av utstillingsprosjektet. Boken adresserer og utdyper noen av de sentrale tematikker og diskusjoner som blir brakt til overflaten i Heiers arbeider.

Den svenske kritikeren Kim West diskuterer Heiers nye prosjekt i lys av hennes kunstnerskap for øvrig, med et spesielt fokus på måten hun behandler parallelle verdisystemer, og kunstens verdi i denne sammenhengen. Journalisten og forfatteren Loretta Napoleoni bidrar med en ny tekst om de strukturelle implikasjonene av dagens globale økonomiske systemer, mens sosialantropolog

Thomas Hylland Eriksen tar for
seg globale økonomiske strukturer med et særlig blikk på den (unike) økonomiske rikdommen som har preget det moderne Norge. Den kulturelle teoretikeren, kuratoren og poeten Ranjit Hoskote ser på begrepet «kunstnerisk verdi», innenfor de ulike verdisystemene som Heiers prosjekt omfatter.

Tittel: Surplus
Publisert av: Bergen Kunsthall, Sternberg Press
Redaktør: Marianne Heier, Steinar Sekkingstad, Solveig Øvstebø
Kunstner: Marianne Heier
Tekst: Thomas Hylland Eriksen, Marianne Heier, Ranjit Hoskote, Loretta Napoleoni, Kim West, Solveig Øvstebø
Design: Blankblank
Antall sider: 211
Illustrasjoner: 26
ISBN: 978-3-943365-09-2
Hardcover:130×190 mm
Språk: engelsk/norsk
Oversettere: Ika Kaminka, James Manley
Pris: 250 NOK / 32 EUR