Rosalind Nashashibi

Besøk vår bokbutikk INK, eller send e-post til publications@kunsthall.no for spørsmål om publikasjoner.

Separatutstillingen i Bergen Kunsthall med Rosalind Nashashibi var den hittil største presentasjonen av Nashashibis kunstnerskap i Skandinavia og rommet hennes viktigste filmer fra de seneste årene, samt fotografiske arbeider. Nashashibis filmer er poetiske observasjoner av hverdagslige hendelser. Kameraet dveler ved det sosiale samspillet som oppstår i mellommenneskelige situasjoner hvor aktørene ser ut til å vakle mellom det å simpelthen “være seg selv” og det å spille ulike sosialt definerte roller. Kunstneren gjør effektiv bruk av de cinematiske kvalitetene ved 16mm film, og benytter bevisst filmmediets kvalitet som en grunnleggende tidsbasert erfaring. Til tross for en dokumentarisk tilbakeholdenhet, er Nashashibis filmer likevel ikke dokumentarfilmer. De er like mye poetiske filmcollager, preget av et subjektivt kamerablikk der kunstnerens tilstedeværelse alltid er påtakelig.

Denne publikasjonen er på samme måte som utstillingen et resultat av samarbeidsprosjektet mellom ICA, London og Bergen Kunsthall. Boken innledes av et forord skrevet av kuratorene Solveig Øvstebø (Bergen Kunsthall) og Mark Sladen (ICA, London), og avsluttes med et intervju er kuratorne diskuterer utstillingen med kunstneren. I denne omfattende presentasjonen av Nashashibis kunstprodusksjon vises et flertall av stillbilder fra hennes 16mm filmer, samt eksempler fra hennes fotografiske arbeider, men ikke minst også In Rehersal og Jack Straw’s Castle – to helt nye verk som ble produsert for utstillingene i Bergen Kunsthall og ICA. Katalogen inneholder dessuten to nye essays, skrevet av Martin Herbert og Dieter Roelstraete. Sammen med Rosalind Nashashibis egne korte tekstbidrag, gir det samlede materialet et svært bredt og grundig innblikk i Nashashibis kunstnerskap.

Publisert av: Bergen Kunsthall og Institute of Contemporary Arts, London, 2009
Redaksjon: Isla Leaver-Yap
Kunstner: Rosalind Nashashibi
Tekst: Rosalind Nashashibi, Martin Herbert, Dieter Roelstraete, Solveig Øvstebø og Mark Sladen (i intervju med kunstneren)
Katalogdesign: Sara De Bondt studio
Sidetall: 96
Antall illustrasjoner: 105
ISBN: 978-1-900300-62-9
Softcover: 21 × 30 cm
Språk: Engelsk
Pris: NOK 150 / EUR 19