Ole Jørgen Ness
Realms Of Sentiment

Besøk vår bokbutikk INK, eller send e-post til publications@kunsthall.no for spørsmål om publikasjoner.

“Grenseoverskridelse” og “iscenesettelse” er to sentrale aspekter ved Ole Jørgen Ness’ kunstproduksjon. Overskridelsen demonstreres både i innhold og gjennom en utbredt blanding av genrer. I hans utstillinger fremstår kunstnerisk håndverk og tradisjonelle medier like naturlig som lyd, video, og sammensatte installasjoner. Tematikken refererer like gjerne til klassisk kunsthistorie, som til populærkultur, myter, fantasi og individuelt begjær.

Iscenesettelsen er tydeligst uttrykt i den kontinuerlige problematiseringen av ulike identiteter og kunstnerroller. Under et titalls kunstneriske alter egos, opptrådte Ole Jørgen Ness på nittitallet som formalist, konseptkunstner, minimalist og en rekke andre identiteter, alle med eget navn og kunstnerisk profil. I Festspillutstillingen 2006 Realms of Sentiment møttes Ness’ ulike identiteter i en konsensus. Selv om de karakteristiske enkeltstemmene også ga sterke ekko i denne utstillingen, fant de likevel frem til en slags felles dialog. Festspillkatalogen Ole Jørgen Ness gir en bred presentasjon av hans kunstnerskap. Den er rikt illustrert og inneholder tekster skrevet av Stein Bråten, Tommy Olsson, Andres Kroknes, i tillegg til et intervju av Ole Jørgen Ness ved Kari J. Brandtzæg.

Publisert av: Bergen Kunsthall, 2006
Kunstner: Ole Jørgen Ness
Redaksjon: Kari J. Brantzæg
Tekster: Solveig Øvstebø, Andrea Krogsnes, Tommy Olsson, Stein Bråten, Kari J. Brantzæg (i intervju med Ole Jørgen Næss)
Katalogdesign: Ole Jørgen Næss, Marit Følstad, Katia Stieglitz
Sidetall: 160
Antall illustrasjoner: 190
ISBN: 82-997 326-0-3
Hardcover: 28,5 × 24 cm
Pris: NOK 200 / EUR 25

Festspillutstillingen 2006