Nairy Baghramian, Ane Hjort Guttu, Bojan Sarcevic
Looking is Political

Looking is Political © Bergen Kunsthall
Looking is Political © Bergen Kunsthall

Besøk vår bokbutikk eller send e-post til publications@kunsthall.no for spørsmål om publikasjoner.

Utstillingen Looking is Political presenterte tre kunstnere som kombinerer et formalistisk formspråk med et kritisk undersøkende blikk og politisk engasjement. Nairy Baghramian, Ane Hjort Guttu og Bojan Sarcevic er i sine individuelle kunstnerskap opptatt av kategoriene form, ornamentikk og skulptur, som redskaper for å skape potente visuelle utsagn.

Ved å presentere disse tre kunstnernes arbeider sammen, ble den sterke dikotomien mellom politisk kunst og det formale kunstbegrepet problematisert. Såkalt politisk kunst kjennetegnes blant annet av en bestemt politisk ikonografi. Men det politiske ved et kunstverk trenger ikke å eksistere bare på et ikonografisk plan. Kunsten er også politisk i kraft av måten den konstituerer verden og betrakteren på. Gjennom utstillingen ønsket Bergen Kunsthall å bidra til en utvisking av denne grensen, der det ene ikke utelukker det andre men i stedet kan føre til en mer frigjort og dialektisk posisjon, der også de formale karakteristika innehar et politisk potensial i seg selv.

Katalogen inneholder et essay hvor utstillingens kuratorer Solveig Øvstebø og Steinar Sekkingstad diskuterer kunstnernes arbeider i lys av utstillingens overordnede tematikk. I tillegg inneholder katalogen illustrasjoner av et utvalg kunstverk og prosjekter fra de tre kunstnerne.

Publisert av: Bergen Kunsthall, 2009
Redaksjon: Solveig Øvstebø, Steinar Sekkingstad
Kunstnere: Nairy Baghramian, Ane Hjort Guttu, Bojan Sarcevic
Tekst: Solveig Øvstebø og Steinar Sekkingstad
Katalogdesign: Ole Martin Lund Bø
Sidetall: 95
Antall illustrasjoner: 68
ISBN: 978-82-997326-6
Softcover: 21 × 14 cm
Språk: Norsk / Engelsk
Pris: NOK 150 / EUR 19