Leonard Rickhard

Besøk vår bokbutikk INK, eller send e-post til publications@kunsthall.no for spørsmål om publikasjoner.

Allerede tidlig på 70-tallet skapte Leonard Rickhard sitt maleriske univers; tette bjørkeskoger, byggeplasser og omfattende maskinparker ble kombinert med detaljerte skildringer av maskindeler og modellfragmenter, alt i et nøye utregnet matematisk perspektiv. Disse motivene har gjennom årene blitt utfordret, problematisert og rekontekstualisert av kunstneren, men aldri forlatt. Slik har Rickhard, innenfor rammen av sitt stadig pågående arbeid med maleriske problemstillinger, formulert et presist og konsistent kunstnerskap som hele tiden evner å redefinere seg selv.

Denne katalogen tar utgangspunkt i de forskjellige aspektene ved Rickhards kunst. Jon-Ove Steihaug trekker perspektivet tilbake til renessansens bildeteori, mens Wenche Volle utforsker ett av de nye maleriene i utstillingen i lys av Richards øvrige produksjon. Martin Herbert setter Richards kunst i en samtidig internasjonal kontekst, og viser hvordan kunstnerskapet oppleves som like relevant i dag som for 40 år siden.

Publisert av: Bergen Kunsthall, 2009
Redaksjon: Solveig Øvstebø og Steinar Sekkingstad
Kunstner: Leonard Rickhard
Tekster: Jon-Ove Steihaug, Wenche Volle, Martin Herbert
Katalogdesign: Ole Martin Lund Bø
Sidetall: 128
Antall illustrasjoner: 101
ISBN: 978-82-997326-7-3
Hardcover: 23,5 × 25,5 cm
Språk: Norsk / Engelsk
Pris: NOK 250 / EUR 31

Festspillutstillingen 2009