Jan Groth
Jan Groth

Jan Groth: Festspillkatalogen 2018. Foto: Thor Brødreskift.  © Bergen Kunsthall
Jan Groth: Festspillkatalogen 2018. Foto: Thor Brødreskift. © Bergen Kunsthall

Besøk vår bokbutikk eller send e-post til publications@kunsthall.no dersom du ønsker å kjøpe, eller har spørsmål om, våre publikasjoner.

Tittel: Jan Groth
Utgitt av: Bergen Kunsthall, 2017
Redaksjon: Martin Clark, Steinar Sekkingstad
Kunstner: Jan Groth
Tekster: Martin Clark, Steinar Sekkingstad, Richard Tuttle, samt en samtale mellom Fredrik Værslev og Jan Groth
Oversettelse: James Manley
Formgivning: Petri Henriksson (Blank Blank)
Sideantall: 157
Språk: Engelsk (to av tekstene også på norsk; Sekkingstad og Værslev/Groth)
Pris: NOK290

I forbindelse med Festspillutstillingen 2017 har Bergen Kunsthall gleden av å presentere en omfattende katalog som tar for seg Jan Groths kunstnerskap, med særlig fokus på verkene presentert i utstillingen. Det har hele tiden vært Festspillutstillingens uttalte premiss at den skal løfte frem et markant norsk kunstnerskap og presentere det slik det arter seg her og nå, noe som fordrer at kunstneren produserer helt nye arbeider, og arkitektonisk forholder seg til Bergen Kunsthalls utstillingssaler. Med 50 aktive år bak seg på den internasjonale kunstscenen, er det nettopp denne nyskapende aktualiteten og tilstedeværelsen – både fysisk i Kunsthallen og i samtidskunstdiskursen generelt – som reflekteres i publikasjonen om Groth. Med fotografier av de utstilte verkene (tegninger på papir, to større veggtegninger, én gobelin og en rekke skulpturer), der flere av de minste tegningene er gjengitt i størrelsesforholdet 1:1, og med nye tekster som kontekstualiserer Groths kunstnerskap både kunsthistorisk og nasjonalt vs. internasjonalt, gir boken et tydelig bilde av hvor kunstneren står i dag. Steinar Sekkingstad, én av kuratorene for utstillingen og bidragsyter til boken, tar opp begge deler og diskuterer i sin tekst hvordan Groths arbeider i et kunsthistorisk perspektiv gjerne knyttes til både (nordisk) lyrisk abstraksjon og (amerikansk) intellektuell sen-modernisme, mens Sekkingstads egen tolkning snarere heller mot en universalistisk formalisme: «Fremfor nasjonale eller geografiske identitetsmarkører representerer Groths distinkte form for abstraksjon like mye en transnasjonal, arketypisk formalisme. Groths tegninger og objekter har en «ladet» eller «animert» kvalitet. I stedet for kategorier som abstraksjon eller figurasjon synes Groths tegn å anta en materialisert eksistens på linje med andre ting i verden. Formen er ikke nødvendigvis stedfortredende for noe annet eller et avlesbart tegn for en bakenforliggende mening, men snarere uttrykk for noe allmennmenneskelig og universelt.»

Related