Nick Mauss
Inversions

Besøk vår bokbutikk INK, eller send e-post til publications@kunsthall.no for spørsmål om publikasjoner.

Inversions er en løst strukturert sammenstilling av tekster og tegninger, produsert parallelt med Nick Mauss’ utstilling i Bergen Kunsthall. Boken samler og fremhever det som kan oppfattes som utstillingens bakgrunn – hendelser og interesser som ligger til grunn for utstillingen, men som ofte forsvinner fra overflaten i verkenes endelige form.

I boken blir slike fragmentene spilt ut gjennom tegninger som både sidestilles og overlappes med utdrag fra det militante homoseksuelle tidsskriftet Inversions (som eksisterte en kort periode i Paris mellom 1924 og 1925), samt digitalt oversatte utdrag fra studien Raoul Dufy: “L’Oeuvre en soie, Logique d’un oeuvre ornamental industriel”. Sammen utgjør disse elementene en fortelling, eller et fragmentert dikt, fylt av delvis ugjennomtrengelige språklige passasjer. Inversions fremstår som en samling av distanserte merknader eller fotnoter som er matet gjennom ulike filtre. Fragmenter av uforståelig informasjon, fortolkninger og feiltolkninger utgjør et fruktbart utgangspunkt for å skape et rom hvor bilde og tekst ofte bytter plass. Boken er fremstilt direkte fra en serie analoge klipp-og-lim collager, og trykket med et tofarget dobbelttrykk, slik at flere lag av visuell og språklig informasjon forenes på samme side.

Inversions
Publisert av Bergen Kunsthall, 2013.
Redaktør: Nick Maus
Kunstner: Nick Maus
Design: Nick Maus
Antall sider: 64
ISBN 978-82-93101-15-4
Softcover
Språk: Engelsk

Pris: NOK 150 / EUR 18
Opplag: 800

Related