Vlatka Horvat
In Other Words, In Other’s Words, And Other Words

Besøk vår bokbutikk INK, eller send e-post til publications@kunsthall.no for spørsmål om publikasjoner.

Vlatka Horvats kunstneriske virke har røtter i den performative kunsten og hun uttrykker referanser til både tidlig performance kunst og Arte Povera fra 1960 og 70-tallet. Horvats kunstneriske prosjekt er prosessorientert der hun gjentar repetitive undersøkelser av romlige egenskaper og relasjoner. I utstillingen i Bergen Kunsthall fortsatte kunstneren med en innarbeidet kunstnerisk strategi, der metoden er å plukke fra hverandre det eksisterende; skjære bort, brette/bøye eller flette sammen fotografiske, tekstlige eller fysiske elementer. Slik skaper hun nye og fiktive muligheter for å utforske forholdet mellom rom, kropp og objekt.

Til denne utstillingskatalogen har Vlatka Horvat invitert kuratorer, kunstnere og skribenter som hun har samarbeidet med, til å velge ut ett av hennes verk og skrive et kortere tekstbidrag til katalogen. Kunstneren har deretter plukket ut bildemateriale som står i dialog til tekstene. Resultatet har blitt et kompendium med dokumentasjon av Horvats kunstneriske produksjon og andres tilhørende refleksjoner. Publikasjonen kan like mye leses som en notatbok som presenterer forskjellige tendenser rundt ulike lesninger av Vlatka Horvats arbeider. Slik blir katalogen en naturlig forlengelse av kunstnerens øvrige produksjon, Boken gir rom til refleksjoner og nye innfallsvinkler som kaster lys over de utvalgte arbeidene som presenteres.

Publisert av: Bergen Kunsthall, 2011
Redaktør: Vlatka Horvat
Kunstner: Vlatka Horvat
Tekster: Nuit Banai, Emma Cocker, Tim Etchells, Naomi Fry, Hugo Glendinning, Matt Keegan, Tevz Logar, Matthew Lyons, Solveig Øvstebø, Graham Parker, November Paynter, Christian Rattemeyer, Jovana Stokic, WHW
Katalogdesign: Ben Cain
Antall sider: 101
ISBN: 978-82-93101-02-4
Softcover: 16,5 × 22 cm
Språk: Engelsk
Pris: NOK 150 / EUR 19