Endre Aalrust, Ole Martin Lund Bø, Jan Freuchen, Sterling Ruby, Tatjana Trouvé
If You Destroy the Image, You’ll Destroy the Thing Itself

Besøk vår bokbutikk INK, eller send e-post til publications@kunsthall.no for spørsmål om publikasjoner.

Utstillingen If You destroy the Image, You’ll Destroy the Thing Itself utforsket utstillingsmediet og betrakterens rolle i kunsterfaringen. Det ble vist nye og eldre arbeider av kunstnerne Endre Aalrust, Ole Martin Lund Bø, Jan Freuchen, Sterling Ruby og Tatiana Trouvé. Fellesnevneren i disse fem kunstnernes individuelle kunstnerskap er en selvrefleksjon over kunstneriske prosesser, bevisstheten om det sosiale og økonomiske rommet samtidskunstnere opererer i, og en interesse for romlig iscenesettelse – hvor verket alltid har en åpen uavklarthet.

Tittelen er hentet fra et sitat fra filmskaperen David Cronenberg, hvor han viser til en underliggende forestilling blant tilhengere av sensur: Dersom man fjerner de problematiske bildene som omgir oss, fjerner man også selve problemet bildene viser til. Utstillingen berørte ikke sensur eksplisitt, men flere av de viste verkene opererer likevel med ulike lag av tildekninger, modifiseringer, forvrengninger og nytolkninger av en eller annen essens som har vært utgangspunkt for verkets tilblivelse. I katalogen utypes denne problematikken ytterligere i en tekst skrevet av utstillingens to kuratorer Solveig Øvstebø og Steinar Sekkingstad. I tillegg inneholder katalogen et essay om galleribasert kunst og tautologi, samt en rekke gjengivelser av kunstverk fra de fem kunstnerne.

Publisert av: Bergen Kunsthall, 2008
Redaksjon: Solveig Øvstebø, Steinar Sekkingstad
Kunstnere: Endre Aalrust, Ole Martin Lund Bø, Jan Freuchen, Sterling Ruby, Tatjana Trouvé
Tekster: Solveig Øvstebø, Steinar Sekkingstad, Melissa Gronlund
Katalogdesign: Ole Martin Lund Bø
Sidetall: 128
Antall illustrasjoner: 78
ISBN: 978-82-997326-6-6
Hardcover: 22,5 × 17,5 cm
Pris: 150kr