I Aint The Noing Uv It Im Jus Onle The Showing Uv It

I Aint The Noing Uv It Im Jus Onle The Showing Uv It © Bergen Kunsthall
I Aint The Noing Uv It Im Jus Onle The Showing Uv It © Bergen Kunsthall

Tittel: I aint the noing uv it im jus onle the showing uv it.
Undertittel: Volume 1: The Noing Uv It, Volume 2: The Showing Uv It Utgitt av: Bergen Kunsthall, 2017 Redaksjon: Martin Clark og Steven Claydon

Kunstnere: Michael Dean, Trisha Donnelly, Alex Dordoy, Michaela Eichwald, European Space Agency, Cerith Wyn Evans, Florian Hecker, Russell Hoban, Jenny Holzer, Roger Hiorns, Yngve Holen, Richard Hughes, IBM, Edward Ihnatowicz, Mark Leckey, Simon Ling, Sarah Lucas, Robert Morris, Jean Luc Moulene, Matt Mullican, David Musgrave, Seth Price, Magali Reus, Paul Sietsema, Michael E Smith, Haim Steinbach, Rudolph Stingel, Wolfgang Tilmanns, Rosemarie Trockel, David Tudor, James Welling, Martin Westwood, Bill Woodrow.

Tekster: Graham Harman, Timothy Morton, Martin Clark, Steven Claydon, Simon Ling, Martin Westwood med flere
Formgivning: Simon Josebury/SecMoCo, London
Sideantall: 231 Illustrasjoner: Thor Brødreskift, Bill Jacobson, Hans Arne Nakrem, Plastiques Photography Språk: Engelsk Pris: NOK300 / EUR32

Denne rikt illustrerte publikasjonen er realisert i anledning Bergen Kunsthalls todelte utstillingsprosjekt våren 2015; “The Noing Uv It” 9. januar – 15. februar og “The Showing Uv It” 27. februar – 5. april. Boken består av nye tekster fra en rekke bidragsytere, inkludert kuratorene for utstillingen, Martin Clark og Steven Claydon, enkelte av kunstnerne, blant annet Simon Ling og Martin Westwood, samt utvalgte filosofer som arbeider med den aktuelle utstillingstematikken, som Graham Harman og Timothy Morton. Boken er designet av Simon Josebury/SecMoCo, London, og i tråd med det todelte utstillingsprosjektet består den av to publikasjoner i én felles utgave. Boken presenterer enkeltbilder av alle verk som ble vist, samt installasjonsbilder fra begge utstillingene.

Utstillingen “The Noing Uv It” presenterte ny filosofisk tenkning rundt objekters karakter, status og funksjon. Den samlet en rekke internasjonale kunstnere og verk, og hadde til hensikt å utforske ideer omkring objekters natur og avbildning, minner om materien, og betydningen av vår bevissthets evolusjon gjennom historien.

“The Noing Uv It” ble etterfulgt av “The Showing Uv It”, en utstilling som presenterte nyere malerier av Simon Ling. Her ble mange av de nevnte temaene og ideene videreutviklet og utvidet, men innenfor ett medium og én kunstners rammer.

Related