Hanne Borchgrevink

Besøk vår bokbutikk INK, eller send e-post til publications@kunsthall.no for spørsmål om publikasjoner.

I nærmere førti år som aktiv billedkunstner har maleri og grafikk vært Hanne Borchgrevinks foretrukne medier. Over tid har det funnet sted en tiltagende konsentrasjon i hennes kunstnerskap. Hennes hovedmotiv, huset, har blitt redusert og rendyrket til et sett med grunnformer, som stadig møtes på nye måter. Gjennom repetisjonen av det samme motivet har hun skapt et rammeverk som gjør det mulig å arbeide metodisk og analytisk med kategoriene farge, flate og persepsjon. I skjæringspunktet mellom det figurative og det abstrakte utforsker hun den malte flatens grunnleggende egenskaper.

Festspillutstillingen 2011 besto utelukkende av nyproduserte verker, og var den største markeringen av Hanne Borchgrevinks kunstnerskap hittil. I tillegg til malerier og grafiske arbeider gjorde Borchgrevink for første gang en rekke romlige inngrep, hvor en sal var fylt utelukkende med fargeflater på vegg og gulv, en ultramarin fondvegg preget en annen sal, og tre hus i sorthvitskala var malt direkte på vegg i et tredje rom. Gjennom slike romlige grep ble man som betrakter omsluttet av hennes analyser av farger og flater i konkret, fysisk forstand.

I denne katalogen settes Hanne Borchgrevinks kunstnerskap inn i en bred kunstteoretisk kontekst, både i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Katalogen består av tre nye tekster, og gjengir en rekke av verkene fra utstillingen. Jan Verwoert skildrer selve erfaringen av Borchgrevinks verker, der fargene, lyset og tiden er sentrale elementer. Sven-Olov Wallenstein går nærmere inn på hennes bruk av husmotivet og problematiserer dette i forhold til både kunsthistoriske og filosofiske perspektiver. Cecilie Skeide analyserer Borchgrevinks kunstnerskap i forhold til sentrale tendenser på den norske kunstscenen.

Publisert av: Bergen Kunsthall, 2011
Redaktør: Solveig Øvstebø, Steinar Sekkingstad, Solfrid Otterholm
Kunstner: Hanne Borchgrevink
Tekst: Jan Verwoert, Sven-Olov Wallenstein, Cecilie Skeide
Katalogdesign: Blank Blank
Antall sider: 180
Antall illustrasjoner: 67
ISBN: 978-82-93101-04-8
Hardcover 19 * 24 cm
Språk: Engelsk / Norsk
Pris:EUR 31 / NOK 250

Festspillutstillingen 2011