Gambaroff, Krebber, Quaytman, Rayne.

Gambaroff, Krebber, Quaytman, Rayne © Bergen Kunsthall
Gambaroff, Krebber, Quaytman, Rayne © Bergen Kunsthall

Besøk vår bokbutikk eller send e-post til publications@kunsthall.no for spørsmål om publikasjoner.

Denne utstillingskatalogen presenterer fire aktuelle kunstnerskap som sett under ett viser et tydelig innbyrdes slektskap gjennom sin holdning til kunstproduksjon. Utstillingen i Bergen Kunsthall var kuratert av Thomas Duncan, Steinar Sekkingstad og Solveig Øvstebø. Dette var ikke en tradisjonell temautstilling, men snarere en presentasjon av enkeltkunstnere som inviterer til både parallelle og motstridende lesinger i de møtene som oppstår mellom arbeidene. Maleriet utgjorde den felles plattformen som utstillingen kretset omkring. De fire kunstnerne filtrerer så å si hele sin mangefasetterte praksis gjennom maleriske uttrykksformer, uten at noen av dem lar seg enkelt og utvetydig i en konvensjonell fortelling om maleriet som medium. Maleriet blir i denne sammenheng fremhevet som en uavklart kategori, og et sted for kontinuerlig forhandling både med kunsthistorie, teori og samtidige praksiser.

Boken inneholder reproduksjoner av alle arbeidene fra utstillingen og to helt nye essays. I tillegg til kuratorenes essay, bidrar Adam Kleinmann med en tekst om kunstnernes arbeider, skrevet i form av svar til metodene som foreslås i en manual for å overkomme skrivesperre.

Publisert av: Bergen Kunsthall, 2010
Redaksjon: Thomas Duncan, Steinar Sekkingstad, Solveig Øvstebø
Kunstner: Nikolas Gambaroff, Michael Krebber, R.H. Quaytman, Blake Rayne
Tekst: Thomas Duncan, Steinar Sekkingstad, Solveig Øvstebø, Adam Kleinman
Katalogdesign: BlankBlank
Antall sider: 98
Antall illustrasjoner: 37
ISBN: 978-82-93101-01-7
Softcover: 19 × 28 cm
Språk: Norsk / Engelsk
Pris: NOK 150 / EUR 19

Related